Therapists' professional and personal characteristics as predictors of working alliance and outcome in psychotherapy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-127-3
Title: Therapists' professional and personal characteristics as predictors of working alliance and outcome in psychotherapy
Author: Heinonen, Erkki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
National Institute for Health and Welfare, Helsinki; University of Chicago, Chicago
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-03-22
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-127-3
http://hdl.handle.net/10138/43007
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Although psychotherapies of different forms and lengths have been found effective for treating depressive and anxiety disorders, some therapists have been shown to be more effective than others in producing positive treatment outcomes. Yet little is known about the characteristics of the more effective therapists. Just as importantly, it is not known whether different therapist qualities are needed in therapies of differing forms and lengths. In contrast, a good working alliance between therapist and patient has been identified as one of the strongest and most consistent predictors of outcome across various therapy forms. The present study investigated therapists professional and personal characteristics as determinants of the therapists effectiveness by studying their ability to predict working alliances and therapy outcomes in two short-term and two long-term therapy forms. Additionally, the study explored correspondences between the professional and personal characteristics of therapists endorsing different therapy forms. In the Helsinki Psychotherapy Study, a total of 367 patients, aged 20-46 years and suffering from depressive or anxiety disorders, were randomly assigned to solution-focused therapy (n = 97), short-term psychodynamic psychotherapy (n = 101), and long-term psychodynamic psychotherapy (n = 128), with 41 patients self-selected to psychoanalysis. Treatments were provided by 71 volunteering psychotherapists who had an average of 17 years of therapy work experience. Working alliance was rated by both patient and therapist at the third therapy session and the 7 months follow-up point. Treatment outcome was assessed via patients self-reports of psychiatric symptoms at baseline and 9 times during a 5-year follow-up. The correspondences between therapists professional and personal characteristics were explored using an international database of over 10 000 therapists representing varied theoretical orientations, career levels, background professions, and nationalities. The therapists endorsed therapy models and their characteristics in both professional and personal life were assessed similarly via self-report. The Helsinki Psychotherapy Study results showed therapists professional and personal characteristics to predict working alliances and treatment outcomes differently in psychotherapies of different forms and lengths. Various experiences of unskillfulness and lack of enjoyment seemed potentially detrimental especially in the two short-term therapies, where a professionally confident, interpersonally active, and engaging manner seemed particularly needed. In comparison, a deliberate, non-intrusive, and considerate relational stance was found more beneficial in long-term psychodynamic therapy. A further consideration emerged in the comparison of long-term psychodynamic therapy to psychoanalysis, in which the benefits of a professionally restrained but personally highly 'present' relational stance in psychoanalysis was suggested. That such a dynamic between the professional and personal may not be uncommon was suggested by findings from the international therapist database: these findings showed that therapists adjust their professional manner from their personal manner in private life according to the expectations of their treatment models. Future studies aiming to replicate the present findings might assess therapist characteristics from additional perspectives, such as those of external observers and patients. Insofar as confirmed, results should have implications for improving the quality and flexibility of therapist training programs and supervision, and help in accommodating clinicians personal qualities with therapy models for optimizing effective training, learning, and therapy practice. Keywords: psychotherapy, psychotherapists, prediction of effectiveness, working alliance, depressive disorder, anxiety disorderPsykoterapeutin ominaisuuksilla on väliä Lyhyet ja pitkät psykoterapiat edellyttävät erilaisia ominaisuuksia terapeutilta, osoittaa Helsingin Psykoterapiatutkimuksesta valmistunut tuore väitöstutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työskentelevän tutkija Erkki Heinosen väitöskirja selvitti sekä terapeuttien ammatillisten että henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutusta potilaiden kanssa muodostuviin yhteistyösuhteisiin ja terapian tuloksellisuuteen. Väitöstutkimuksen mukaan psykoterapeutin aktiivinen ja tilanteeseen tarttuva vuorovaikutustyyli oli hyödyllinen erityisesti lyhyissä terapioissa, jotka kestivät noin puoli vuotta. Harkitseva, varovainen ja hienotunteinen vuorovaikutustyyli osoittautui puolestaan hyödyllisemmäksi pitkässä, noin kolme vuotta kestävässä terapiassa. Lisäksi terapeutin vähäisemmät ammatillisen taitavuuden ja mielihyvän kokemukset työssä vaikuttivat haitallisilta erityisesti lyhyissä terapioissa. Väitöstutkimus osoitti myös, että tuloksekkaiden terapeuttien ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet saattavat limittyä monimutkaisesti toisiinsa. Tämä näkyi erityisesti psykoanalyysissa, jossa hyviä hoitotuloksia aikaansaivat sellaiset terapeutit, jotka olivat ammatillisesti pidättyviä, mutta henkilökohtaiselta vuorovaikutustyyliltään läsnäolevia. Tulokset pohjautuivat kansainvälisestikin mittavan ja ainutlaatuisen Helsingin Psykoterapiatutkimuksen viiden vuoden seuranta-aineistoon. Tutkimus on tiettävästi ainoa, jossa on satunnaistetussa asetelmassa kyetty vertailemaan lyhyiden ja pitkien psykoterapioiden vaikuttavuutta. Vuonna 1994 alkaneessa hankkeessa 326 masennus- ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsivää aikuista satunnaistettiin joko noin puoli vuotta kestäneisiin, lyhyeen ratkaisukeskeiseen tai lyhyeen psykodynaamiseen terapiaan, sekä noin kolme vuotta kestäneeseen, pitkäkestoiseen psykodynaamiseen terapiaan. Lisäksi 41 potilasta valikoitui omasta aloitteestaan noin viisi vuotta kestäneeseen psykoanalyysiin. Hoidoista vastasi 71 terapeuttia pääkaupunkiseudulta. He arvioivat sekä ammatillisia ominaisuuksiaan että kokemuksiaan ja vuorovaikutustyyliään omissa ihmissuhteissaan ennen terapioiden aloittamista. Suomalaisaineiston löydöksiä täydensi Chicagon yliopistossa tehty, tiettävästi laajinta olemassa olevaa, kansainvälistä yli 40 maan ja yli 10 000 terapeutin aineistoa hyödyntävä väitöksen osajulkaisu. Tämä monia erilaisia terapiasuuntauksia kattanut tutkimus osoitti, että terapeutit muokkaavat ammatillista vuorovaikutustyyliään heidän yksityiselämänsä käyttäytymistavasta, pohjautuen heidän terapiamuotojensa suosituksiin. Esimerkiksi juuri psykoanalyyttisesti suuntautuneet terapeutit muokkasivat ammatillista tyyliään eniten pidättyväksi, verrattuna muita suuntauksia edustaviin terapeutteihin. Koska psykoterapeuttien yksilöllisistä ominaisuuksista on edelleen vähän tutkimustietoa, löydökset kaipaavat vahvistamista jatkotutkimuksissa. Johtopäätösten varmistuessa tuloksia voidaan mahdollisesti soveltaa psykoterapeuttien koulutuksen ja työnohjauksen kehittämisessä. Ne voivat esimerkiksi auttaa terapeuttien henkilökohtaisten ominaisuuksien ja eri terapiamuotojen yhteensovittamisessa tuloksekkaan terapiatyön edistämiseksi. Väitöstutkimus ja sen osajulkaisut ovat saaneet useita kansainvälisiä palkintoja, muun muassa American Psychological Associationin, European Psychiatric Associationin ja Society for the Exploration of Psychotherapy Integrationin tahoilta. Tutkimuksen on ohjannut professori Paul Knekt.
Subject: psykologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record