Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43018

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_6_2009.pdf 11.02Mb PDF View/Open
Title: Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset
Author: Sutela, Tapio; Marttunen, Mika; Aaltonen, Juha; Dubrovin, Tanja; Parjanne, Antti; Riihimäki, Juha; Linjama, Teppo; Kärkkäinen, Janne
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2009-12-05
Language: fi
Belongs to series: PKAra 6/2009
ISBN: 978-952-11-3673-3
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/43018
Abstract: Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittämisselvitys toteutettiin vuosina 2007–2009. Hanke toteutettiin vesistön eri käyttäjäryhmien ja intressitahojen laajana yhteistyönä säännöstelyn vaikutuksien ja kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi. Mukana olivat mm. matkailun, kalastuksen, vesistön muun virkistyskäytön ja ekologian näkökulma, alueen kunnat Joensuu ja Tohmajärvi, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Konsulttina hankkeessa toimi Suomen ympäristökeskus. Hankkeessa tuotettiin tietoa säännöstelyn vaikutuksista Jänisjoen vesistössä ja siitä kuinka eri sidosryhmät kokevat vaikutukset sekä arvioitiin tarvetta ja mahdollisuuksia säännöstelykäytännön muuttamiseen. Hankkeen yhteydessä tehtiin säännöstelyn vaikutusten arviointia tukevia osaselvityksiä. Tässä raportissa on esitetty selvitystyön toteutustapa, yhteenveto Jänisjoen vesistön säännöstelyn vaikutuksista sekä hankkeen keskeiset tulokset, 15 suositusta. Suositukset koskevat mm. säännöstelykäytännön parantamista, rantojen kunnostusta, kalakantojen hoitoa ja kalastusta, virkistyskäyttöä ja veneilyä, yhteistyötä ja viestintää sekä seurantaa ja jatkoselvityksiä. Selvitystyön ohjausryhmä on hyväksynyt suositukset yksimielisesti 26.8.2009.
Subject (ysa): säännöstely
kalakannat
vesivoimavesivoima
virkistyskäyttö
kalastus
Jänisjoki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record