Kalayhteisöt humusjärvien ekologisen tilan luokittelussa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43022

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_5_2007.pdf 1.260Mb PDF View/Open
Title: Kalayhteisöt humusjärvien ekologisen tilan luokittelussa
Author: Kekäläinen, Jukka; Voutilainen, Ari; Huuskonen, Hannu; Viljanen, Markku
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2007-12-05
Language: fi
Belongs to series: PKAra 5/2007
ISBN: 978-952-11-2870-7
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/43022
Abstract: Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen kalaosion ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitettiin kahdeksan hajakuormituksen kuormittaman tummavetisen metsäjärven ekologista tilaa koekalastusten avulla. Hankkeessa hankittiin tietoa humusjärvien kalayhteisöjen rakenteesta ja testattiin suomalaisen kalayhteisöindeksin sekä ruotsalaisen FIX-indeksin toimivuutta järvien ekologisen tilan luokituksessa. Tulosten perusteella suomalainen indeksi luokitteli kaikki järvet erinomaiseksi, kun taas ruotsalaisen FIX-indeksin luokittelu erotteli järviä enemmän. Osatutkimuksessa “Mitä ahventen morfologiset erot kertovat järvien ekologisesta tilasta?” vertailtiin ahventen morfologisten piirteiden eroja neljän hankejärven välillä ja kunkin järven sisällä. Ahventen tiettyjen morfologisten piirteiden erot voivat kuvastaa eroja ravinnonkäytössä ja siten antaa viitteitä kohdejärven heikentyneestä ekologisesta tilasta johtuen ravintoketjun vääristymisestä. “Epidermaalisen papillomatoosin esiintyminen viidessä pienessä, runsashumuksisessa pohjoiskarjalaisessa metsäjärvessä” -osatutkimuksessa testattiin papillomatoosi-kalatautiin perustuvaa tutkimusmenetelmää humusjärvien ekologisen tilan muutoksen toteamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös menetelmän soveltuvuutta kalastusta harrastavien kansalaisten seurattavaksi kalastuksen ohessa.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
kala
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record