Kalayhteisöt humusjärvien ekologisen tilan luokittelussa

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43022

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
PKAra_5_2007.pdf 1.260Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kalayhteisöt humusjärvien ekologisen tilan luokittelussa
Författare: Kekäläinen, Jukka; Voutilainen, Ari; Huuskonen, Hannu; Viljanen, Markku
Utgivare: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Datum: 2007-12-05
Språk: fi
Tillhör serie: PKAra 5/2007
ISBN: 978-952-11-2870-7
ISSN: 1796-1882
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/43022
Abstrakt: Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen kalaosion ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitettiin kahdeksan hajakuormituksen kuormittaman tummavetisen metsäjärven ekologista tilaa koekalastusten avulla. Hankkeessa hankittiin tietoa humusjärvien kalayhteisöjen rakenteesta ja testattiin suomalaisen kalayhteisöindeksin sekä ruotsalaisen FIX-indeksin toimivuutta järvien ekologisen tilan luokituksessa. Tulosten perusteella suomalainen indeksi luokitteli kaikki järvet erinomaiseksi, kun taas ruotsalaisen FIX-indeksin luokittelu erotteli järviä enemmän. Osatutkimuksessa “Mitä ahventen morfologiset erot kertovat järvien ekologisesta tilasta?” vertailtiin ahventen morfologisten piirteiden eroja neljän hankejärven välillä ja kunkin järven sisällä. Ahventen tiettyjen morfologisten piirteiden erot voivat kuvastaa eroja ravinnonkäytössä ja siten antaa viitteitä kohdejärven heikentyneestä ekologisesta tilasta johtuen ravintoketjun vääristymisestä. “Epidermaalisen papillomatoosin esiintyminen viidessä pienessä, runsashumuksisessa pohjoiskarjalaisessa metsäjärvessä” -osatutkimuksessa testattiin papillomatoosi-kalatautiin perustuvaa tutkimusmenetelmää humusjärvien ekologisen tilan muutoksen toteamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös menetelmän soveltuvuutta kalastusta harrastavien kansalaisten seurattavaksi kalastuksen ohessa.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
kala
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post