Kalayhteisöt humusjärvien ekologisen tilan luokittelussa

Show simple item record

dc.contributor.author Kekäläinen, Jukka
dc.contributor.author Voutilainen, Ari
dc.contributor.author Huuskonen, Hannu
dc.contributor.author Viljanen, Markku
dc.date.accessioned 2014-03-05T10:43:46Z
dc.date.available 2014-03-05T10:43:46Z
dc.date.issued 2007-12-05
dc.identifier.isbn 978-952-11-2870-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1882 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43022
dc.description.abstract Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen kalaosion ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitettiin kahdeksan hajakuormituksen kuormittaman tummavetisen metsäjärven ekologista tilaa koekalastusten avulla. Hankkeessa hankittiin tietoa humusjärvien kalayhteisöjen rakenteesta ja testattiin suomalaisen kalayhteisöindeksin sekä ruotsalaisen FIX-indeksin toimivuutta järvien ekologisen tilan luokituksessa. Tulosten perusteella suomalainen indeksi luokitteli kaikki järvet erinomaiseksi, kun taas ruotsalaisen FIX-indeksin luokittelu erotteli järviä enemmän. Osatutkimuksessa “Mitä ahventen morfologiset erot kertovat järvien ekologisesta tilasta?” vertailtiin ahventen morfologisten piirteiden eroja neljän hankejärven välillä ja kunkin järven sisällä. Ahventen tiettyjen morfologisten piirteiden erot voivat kuvastaa eroja ravinnonkäytössä ja siten antaa viitteitä kohdejärven heikentyneestä ekologisesta tilasta johtuen ravintoketjun vääristymisestä. “Epidermaalisen papillomatoosin esiintyminen viidessä pienessä, runsashumuksisessa pohjoiskarjalaisessa metsäjärvessä” -osatutkimuksessa testattiin papillomatoosi-kalatautiin perustuvaa tutkimusmenetelmää humusjärvien ekologisen tilan muutoksen toteamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös menetelmän soveltuvuutta kalastusta harrastavien kansalaisten seurattavaksi kalastuksen ohessa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pohjois-Karjalan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PKAra 5/2007 fi
dc.title Kalayhteisöt humusjärvien ekologisen tilan luokittelussa fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Humusjärvet fi
dc.subject.ysa Pohjois-Karjala fi
dc.subject.ysa kala fi
dc.subject.ysa rehevöityminen fi
dc.subject.ysa metsätalous fi
dc.subject.ysa hajakuormitus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_5_2007.pdf 1.260Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record