Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu. Taustaraportti. Rakentamisen materiaalitehokkuus

Show simple item record

dc.contributor.author Sallisalmi, Virve
dc.contributor.author Mela, Hanna
dc.contributor.editor Stén, Sirje
dc.date.accessioned 2014-03-06T10:32:20Z
dc.date.available 2014-03-06T10:32:20Z
dc.date.issued 2009-09-06
dc.identifier.isbn 978-952-11-3450-8 fi
dc.identifier.issn 1796-1807 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43035
dc.description.abstract Rakentamisen materiaalitehokkuus on yksi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman kuudesta painopisteestä. Taustaraporttiin on koottu tietoja rakentamistoimialan nykytilasta ja kehityssuunnasta sekä tavoitteita materiaalitehokkuuden edistämiseksi rakentamisessa ja keinoja ohjata ja toteuttaa rakentamista tehokkaasti luonnonvaroja ja materiaaleja säästäen. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa pyritään löytämään keinoja luonnonvarojen ja materiaalien käytön tehostamiseen suhteessa rakentamistuotannon määrään sekä rakentamisessa syntyvien jätemäärien vähentämiseen. Rakentamisessa käytetään runsaasti materiaaleja ja syntyvien jätteiden määrä on merkittävä. Rakentaminen ja rakennusmateriaalien valmistus kuluttavat luonnonvaroja yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Rakentamisen jätevirrat ovat kaivosteollisuuden jätteiden jälkeen suurin syntyvä jätejae Suomessa. Rakentamisen maa-aineksia, jätemaita, syntyy noin 20 miljoonaa tonnia vuosittain. Uudisrakentamisesta, korjausrakentamisesta ja rakennusten purkamisesta syntyy vuosittain noin 1,6−1,8 miljoonaa tonnia jätettä. Materiaalitehokkuuden edistäminen rakennustoiminnassa on erityisen tärkeä alueella, jossa tapahtuu suurin osa Suomen rakentamisesta ja sen myötä syntyy myös suurin osa rakennusjätteestä. Tämä osaraportti on osa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tausta-aineistoa, johon on koottu taustatietoa rakentamisesta ja rakentamisen materiaalitehokkuudesta sekä kuvattu painopisteen vaihtoehdot, joista on tehty vaikutusten arviointi. Painopisteen valmistelusta on vastannut Pirkanmaan ympäristökeskus. Vaihtoehtojen vaikutusarvioinnin on tehnyt Suomen ympäristökeskus fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pirkanmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PIRra 3/2009 fi
dc.title Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu. Taustaraportti. Rakentamisen materiaalitehokkuus fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa rakentaminen fi
dc.subject.ysa materiaalitehokkuus fi
dc.subject.ysa jätteet fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PIRra_3_2009.pdf 1.382Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record