Veden tuomaa, harjun huomaan - Haukivoren kirkonkylän, Sakasalanharjun, Sarselinkylän ja Lietjärven alueen maisemanhoitosuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43037

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_2_2009.pdf 7.937Mb PDF View/Open
Title: Veden tuomaa, harjun huomaan - Haukivoren kirkonkylän, Sakasalanharjun, Sarselinkylän ja Lietjärven alueen maisemanhoitosuunnitelma
Author: Lahdenvesi-Korhonen, Leena
Publisher: Etelä-Savon ympäristökeskus
Date: 2009-06-06
Language: fi
Belongs to series: ESAra 2/2009
ISBN: 978-952-11-3471-5
ISSN: 1796-184x
URI: http://hdl.handle.net/10138/43037
Abstract: Etelä-Savon ympäristökeskus on laatinut vuosittain maisemanhoitosuunnitelmia maakunnan valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille. Suunnittelutöiden yhteydessä on kerätty alueiden kulttuuriympäristöä, maankäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta koskevaa aineistoa sekä laadittu näiden pohjalta maanomistajia maiseman hoitoon kannustavia ja käytännön hoitotöihin tähtääviä maisemanhoitosuunnitelmia. Suunnitelmat on laadittu vuorovaikutuksessa alueiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Vuonna 2008 maisemanhoitosuunnitelma on laadittu Saksalanharjun, Haukkavuoren kirkonkylän, Sarselinkylän ja Leitjärven alueelle. Suunnitelmassa käydään kylittäin läpi maiseman erityispiirteitä sekä maiseman muutosta ja esitetään kohdekohtaisia hoitosuosituksia. Suunnitelmaan on koottu myös yleisiä ohjeita maisemanhoitoon sekä runsaasti tietoa hoitotoimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksista.
Subject (ysa): Etelä-Savo
Mikkeli
Haukivuori
maisemanhoito
luonnon monimuotoisuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record