Keski-Suomen alueellinenjätesuunnitelma vuoteen 2016

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43042

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KSUra_2_2009.pdf 4.084Mb PDF View/Open
Title: Keski-Suomen alueellinenjätesuunnitelma vuoteen 2016
Author: Yli-Kauppila, Hannele; Helolahti, Anne; Koivisto, Katriina; Koivula, Niina
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009-12-06
Language: fi
Belongs to series: KSUra 2/2009
ISBN: 978-952-11-3621-4
ISSN: 1796-1904
URI: http://hdl.handle.net/10138/43042
Abstract: Alueellinenjätesuunnitelman tarkoituksen on luoda suuntaviivat jätehuolollon kehittämiselle Keski-Suomen maakunnassa. Suunnitelmalla tähdätään siihen, että materiaalitehokkuutta edistetään, syntyvän jätteen määrää vähennetään ja jätteiden materiaalikierrätystä sekä hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena on myös jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien haittojen pienentäminen ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon nykytila, tavoitteet sekä tarvittava tulevaisuuden kehittämsitoimenpiteet. Jätesuunnitelman laadinnassa on sovellettu viranomaisten suunnittelemien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) eli ns. Sova-lain mukaista ympäristöarviointia, josta on laadittu ympäristöselostus.
Usage restriction:


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record