Kyrönjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43044

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LSUra_1_2007.pdf 2.256Mb PDF View/Open
Title: Kyrönjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma
Author: Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka
Publisher: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Date: 2007-01-07
Language: fi
Belongs to series: LSUra 1/2007
ISBN: 978-952-11-2553-9
ISSN: 1796-1920
URI: http://hdl.handle.net/10138/43044
Abstract: Kyrönjoen vesistössä sattui 1970- ja 1980-luvuilla sekä viimeksi keväällä 2006 useita vaikeita kevättulvatilanteita. Ne aiheutuivat suurista kevättulvavirtaamista ja niiden yhteydessä sattuneista äkillisistä jääpato-ongelmista. Tulvan kannalta ongelmallisimmat alueet Kyrönjoen ylä- ja alaosilla on suojattu tulvapenkereillä 1/20 vuoden toistuvuutta pienemmiltä tulvilta. Asutuksen suojaamiseksi penkereitä on rakennettu myös Ilmajoelle ja Jalasjärvelle. Ylempänä vesistössä sijaitsee neljä tekojärveä ja yksi säännöstelty järvi, jotka helpottavat tilannetta tulvaongelmien osalta ja kompensoivat tulvien siirtymistä alajuoksulle. Tulvantorjuntarakenteista huolimatta lähes koko matkaltaan asutussa jokivarressa veden äkillinen nousu jääpadon seurauksena saattaa aiheuttaa merkittäviä paikallisia vahinkoja, kuten tapahtui keväällä 2006 Isossakyrössä. Kyrönjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa on kuvailtu vesistön nykyisiä säännöstelymääräyksiä ja arvioitu merkittävimpien jokiosuuksien osalta tulvavahinkojen suuruus 1/250 tulvalla. Suunnitelmassa on esitelty lyhyesti nykyisin käytössä oleva vesistömalli ennusteiden laatimiseksi. Vesistöjen osalta on selvitetty tulvantorjuntatoimenpiteet, joilla vahinkoja pystytään ennaltaehkäisemään. Lisäksi on kuvattu käytännön tulvantorjunnan organisointi ja eri viranomaistahojen tehtävät tulvien torjuntatyössä. Tulvantorjuntamahdollisuuksien kehittämiseksi on esitetty suosituksia, joita tulevaisuudessa olisi hyödynnettävä.
Subject (ysa): tulvat
tulvavahingot
tulvasuojelu
Kyrönjoki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record