Etelä-Pohjanmaan vedet nyt ja tulevaisuudessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43065

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä Kuvaus
LSUra_1_2008_osa_A.pdf 8.030MB PDF Avaa tiedosto sivut 1-72
LSUra_1_2008_osa_B.pdf 8.777MB PDF Avaa tiedosto Sivut 73-164
Julkaisun nimi: Etelä-Pohjanmaan vedet nyt ja tulevaisuudessa
Tekijä: Nuotio, Eeva
Julkaisija: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2008-01-10
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: LSUra 1/2008
ISBN: 978-952-11-2973-5
ISSN: 1796-1920
URI: http://hdl.handle.net/10138/43065
Tiivistelmä: Etelä-Pohjanmaan vesistöjen hoito-ohjelmaan on kerätty tietoa alueen vesistöjen tilasta ja ohjelman painotus on veden laadun parantamisessa. Hoito-ohjelman tavoitteena on toimia taustamateriaalina, tukena ja käytännön suuntaviivojen antajana suunniteltaessa vesistöjen kunnostuksia ja kartoitettaessa kunnostustarpeita. Ohjelmaa on tehty alueellisena yhteistyönä, jossa mukana on ollut seuraavien tahojen edustajia: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, MTK / Etelä-Pohjanmaa, Kuusiokunnat, Seinänaapurit, Suupohja, Härmänmaa, Järviseutu, Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö sekä Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry. Ohjelmassa on käsitelty laajemmin Etelä-Pohjanmaan valtavirtoja eli Lapuanjokea, Kyrönjokea ja Ähtävänjokea. Lisäksi alueella virtaa osia Lapväärtin-Isojoesta, Teuvanjoesta, Närpiönjoesta, Purmonjoesta ja Kruunupyynjoesta. Ohjelmassa käsitellyt järvet valittiin alueellisen merkittävyyden perusteella.
Asiasanat (ysa): Etelä-Pohjanmaa
rehevöityminen
virkistyskäyttö


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot