Ähtävänjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43080

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
LSUra_5_2008.pdf 1.376MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Ähtävänjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma
Tekijä: Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka
Julkaisija: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2007-06-10
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: LSUra 5/2008
ISBN: 978-952-11-3158-5
ISSN: 1796-1920
URI: http://hdl.handle.net/10138/43080
Tiivistelmä: Ähtävänjoen vesistön alajuoksulla esiintyy vuosittain hyydepato-ongelmia, joita joudutaan torjumaan pääasiallisesti räjäyttämällä. Lisäksi Lappajärveen laskevaan Savonjokeen muodostuu keväisin jäiden lähdön aikaan jääpatoja, joiden torjuntaan käytetään kaivinkonetta. Jääpatojen ja hyyteen torjunnassa Ähtävänjoen vesistöalueella voidaan käyttää myös muita menetelmiä. Ennakkotorjuntana hyyteen muodostumista pyritään ehkäisemään säätämällä joen virtaamaa. Ähtävänjoen virtaaman säännöstely tapahtuu Evijärven säännöstelypadon avulla. Virtaaman pienentämisellä pyritään edesauttamaan alijäähtymiseltä suojaavan jääkannen syntymistä. Toinen ennakkotorjuntamuoto on hyydepuomien käyttö. Hyydepuomien käytöllä pyritään muodostamaan jokeen pintavirtausnopeutta hidastamalla jääkansi nopeammin, kuin se luontaisesti syntyisi. Hyydepuomeja käyttävät sekä Ähtävänjoen voimalaitosyhtiöt että Länsi-Suomen ympäristökeskus. Ähtävänjoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa on kuvailtu vesistön nykyisiä säännöstelymääräyksiä ja arvioitu tulvavahingot 1/250 tulvalla. Suunnitelmaan on myös koottu Ähtävänjoen tyypillisimmät hyydepaikat, niiden esiintymistiheys ja soveltuva hyyteen poistomenetelmä. Suunnitelmassa on lyhyesti esitetty nykyisin käytössä oleva vesistömalli ennusteiden laatimisesta. Lisäksi on kuvattu käytännön tulvantorjunnan organisointi ja eri viranomaistahojen tehtävät tulvien torjuntatyössä. Tulvantorjuntamahdollisuuksien kehittämiseksi on esitetty yleissuosituksia.
Asiasanat (ysa): tulvat
tulvavahingot
tulvasuojelu
Ähtävänjoki


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot