Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma: Oulujoen laakso

Show simple item record

dc.contributor.author Anttila, Susanna
dc.contributor.author Mahosenaho, Taimi
dc.contributor.author Timonen, Sami
dc.date.accessioned 2014-03-10T12:33:28Z
dc.date.available 2014-03-10T12:33:28Z
dc.date.issued 2007-02-01
dc.identifier.isbn 978-952-11-2573-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1947 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43082
dc.description.abstract Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eläin- ja kasvilajien sekä erilaisten elinympäristöjen runsautta, johon myös maatalous omalta osaltaan vaikuttaa. Maatalousalueilla elää viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi lukuisia luonnonvaraisia lajeja, jotka pitävät avoimista ja puoliavoimista elinympäristöistä. Eliöstölle arvokasta ympäristöä ovat mm. vanhan niitty- ja laiduntalouden synnyttämät niityt ja hakamaat, joilla saattaa viihtyä harvinaisiakin eliölajeja. Myös tehokkaassa viljelyssä olevat pellot ovat tärkeitä ruokailu-, levähdys- ja pesimäalueita etenkin monille lintulajeille. Niin kasvi- kuin eläinlajistollekin tärkeimmät ympäristöt ovat kuitenkin yleensä pientareita, pieniä metsiköitä ja muita viljelyn lievealueita. Suomessa on laadittu Maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä rahoituksella maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnitelmia alueellisten ympäristökeskusten johdolla vuodesta 2003. Suunnittelu on kohdistunut valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille. Yleissuunnittelun tarkoituksena on tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja suojelua sekä suunnata hoitotoimet tärkeimmille kohteille. Tavoitteena on kannustaa viljelijöitä hakemaan erityistukia ja lisätä viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta. Pohjois-Pohjanmaalla laadittiin kesällä 2006 LUMO-yleissuunnitelma Oulujoen laakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, joka ulottuu molemmin puolin jokivartta Oulusta Turkansaaren kohdalta Muhoksen Hyrkkäälle saakka. Alueella on haettu hyvin vähän erityistukia, joten nähtiin tarpeelliseksi löytää keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja palauttamiseksi. Suunnitelmaan valittiin mukaan 41 luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kohdetta. Kohteiden kuuluminen yleissuunnitelmaan ei kuitenkaan sido tai velvoita maanomistajia tai aseta alueen käytölle rajoituksia. Alueen laajuuden vuoksi kaikkia arvokkaita kohteita ei ehditty kartoittaa kattavasti, vaan niitä on todellisuudessa paljon enemmän. Esimerkkikohteiden tarkoituksena onkin antaa käytännön tietoa paikallisista erityistukimahdollisuuksista myös alueen muille viljelijöille, jotka voivat tutustua niihin harkitessaan tukien hakua omille alueilleen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PPOra 1/2007 fi
dc.title Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma: Oulujoen laakso fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa luonnon monimuotoisuus fi
dc.subject.ysa perinnebiotooppi fi
dc.subject.ysa perinnemaisema fi
dc.subject.ysa maisemanhoito fi
dc.subject.ysa luonnonhoito fi
dc.subject.ysa maatalousalueet fi
dc.subject.ysa ympäristötuki fi
dc.subject.ysa uhanalaiset lajit fi
dc.subject.ysa Oulu fi
dc.subject.ysa Muhos fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PPOra_1_2007.pdf 4.695Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record