Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Kalajokilaakso: Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi

Show simple item record

dc.contributor.author Anttila, Susanna
dc.contributor.author Timonen, Sami
dc.date.accessioned 2014-03-10T13:29:06Z
dc.date.available 2014-03-10T13:29:06Z
dc.date.issued 2009-05-01
dc.identifier.isbn 978-952-11-3454-8 fi
dc.identifier.issn 1796-1947 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43090
dc.description.abstract Suomessa on laadittu Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnitelmia vuodesta 2003. Suunnittelu on kohdistunut arvokkaille maisema-alueille. Vuonna 2008 yleissuunnittelun painopiste siirtyi luonnon monimuotoisuudesta maatalousalueiden monivaikutteisiin kosteikkoihin. Yleissuunnittelun tarkoituksena on tehostaa maatalouden vesiensuojelua ja luonnonhoitoa sekä suunnata toimenpiteet tärkeimmille kohteille. Tavoitteena on kannustaa viljelijöitä hakemaan maatalouden ympäristötuen erityistukia ja lisätä viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta. Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven kaupunkien alueelle laadittiin kesällä 2008 maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Alueelta etsittiin potentiaalisia erityistukikohteita: perinnebiotooppeja, luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteita sekä mahdollisia monivaikutteisten kosteikkojen perustamispaikkoja. Suunnitelmaan valittiin mukaan 101 luonnon monimuotoisuuden ja maatalouden vesiensuojelun kannalta tärkeää esimerkkikohdetta, jotka on esitelty karttojen ja kohdekuvausten avulla. Useimpien kohteiden hoitoon on mahdollista hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia. Kohteiden kuuluminen yleissuunnitelmaan ei kuitenkaan rajoita alueiden käyttöä, eikä velvoita maanomistajia niiden hoitamiseen tai kosteikon perustamiseen, vaan toteutus on vapaaehtoista. Investointitukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi saada Pohjanmaan jokivesistöjen alueella ainoastaan yleissuunnitelmaan merkityille kohteille. Järviin laskevat vesistöt ovat sen sijaan tukikelpoisia myös ilman yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman luonnon monimuotoisuuskohteiden luettelo ei ole kattava, vaan suunnittelualueelta löytyy lukuisia muitakin mahdollisia hoitokohteita. Esimerkkien tarkoituksena onkin helpottaa vastaavanlaisten kohteiden tunnistamista myös suunnittelualueen ulkopuolella. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PPOra 2/2009 fi
dc.title Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Kalajokilaakso: Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa luonnon monimuotoisuus fi
dc.subject.ysa perinnebiotooppi fi
dc.subject.ysa perinnemaisema fi
dc.subject.ysa kosteikot fi
dc.subject.ysa maisemanhoito fi
dc.subject.ysa luonnonhoito fi
dc.subject.ysa maatalousalueet fi
dc.subject.ysa ympäristötuki fi
dc.subject.ysa uhanalaiset lajit fi
dc.subject.ysa Kalajokilaakso fi
dc.subject.ysa Ylivieska fi
dc.subject.ysa Nivala fi
dc.subject.ysa Haapajärvi fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PPOra_2_2009.pdf 10.64Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record