Rokuan alueen järvet ja lammet- Esiselvitys vedenkorkeuksista ja kunnostusmahdollisuuksista

Show simple item record

dc.contributor.editor Heikkinen, Marja-Leena
dc.contributor.editor Väisänen, Tero
dc.date.accessioned 2014-03-10T14:11:18Z
dc.date.available 2014-03-10T14:11:18Z
dc.date.issued 2007-07-02
dc.identifier.isbn 978-952-2771-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1947 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43095
dc.description.abstract Tämän selvityksen ensimmäisessä osassa on koottu yhteen Rokuan alueen vedenkorkeuden muutoksista olemassa oleva tieto. Selvityksen toisessa osassa käsitellään Rokuan rehevöityneiden järvien nykytilaa, kuormitusta ja kunnostusmahdollisuuksia. Rokuan alueen pinta- ja pohjavesien korkeuksissa on tapahtunut muutoksia viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Erityisesti alueen suppajärvissä vedenkorkeudet ovat laskeneet huomattavasti, mutta myös joissakin uomallisissa järvissä on tapahtunut vedenkorkeuden alenemista. Todennäköisesti alueen vedenpintojen lasku on seurausta monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Tämän tutkimuksen perusteella syitä vedenpintojen laskulle ei voida kuitenkaan varmuudella esittää, vaan asian selvittämiseksi tarvitaan jatkotutkimuksia. Syitä vedenpintojen laskulle on lähdettävä etsimään luonnollisesta pohjavedenpintojen vaihtelusta, muuttuneesta maankäytöstä, ilmastotekijöistä sekä alueellisista pohjavedenpinnan muutoksista. Rokuan alueen rehevöityneen järviketjun järvet ovat pääasiassa sisäkuormitteisia, eikä niille ole löydetty merkittävää ulkoista kuormittajaa. Rehevimpiä, lähes ylireheviä järviä ovat Leväsoppinen ja Kotalampi. Tulijärvi on rehevä ja Iso-Syväjärvi, Lianjärvi sekä Kirvesjärvi ovat lievästi rehevöityneitä. Kaikkien rehevän järviketjun järvien kunnostamiseen soveltuvat hapetus ja ravintoketjukunnostus. Myös vesikasvien niittoa tarvitaan useimmilla järvillä. Pienimuotoiset ruoppaukset ovat aiheellisia rantojen siistimiseksi ja umpeenkasvaneiden vesialueiden palauttamiseksi Tulijärvellä ja Kotalammessa. Lisäksi fosforin kemiallinen saostaminen ja pohjan kemikaalipöyhintä voisivat soveltua järvien kunnostamiseen. Järvien kunnostus on toteutettava ketjuttamalla, lähtien järviketjun ensimmäisestä järvestä alaspäin järjestyksessä järvi kerrallaan. Menetelmien toteutus ketjuttamalla säästää kustannuksia ja takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PPOra 5/2007 fi
dc.title Rokuan alueen järvet ja lammet- Esiselvitys vedenkorkeuksista ja kunnostusmahdollisuuksista fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa vedenkorkeus fi
dc.subject.ysa pohjavesi fi
dc.subject.ysa pintavesi fi
dc.subject.ysa rehevöityminen fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PPOra_5_2007.pdf 13.32Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record