Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Etelä-Karjalan loppuraportti

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43100

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_2_2008_osa 1_sivut 1-118.pdf 11.78Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_osa 2_sivut 119-139.pdf 12.74Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... svarat Etelä-Karjala_I.pdf 10.76Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... varat Etelä-Karjala_II.pdf 8.519Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... alueet Etelä-Karjala_I.pdf 10.18Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... lueet Etelä-Karjala_II.pdf 10.62Kb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... stumat Etelä-Karjala_I.pdf 7.732Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... tumat Etelä-Karjala_II.pdf 8.159Mb PDF View/Open
KASra_2_2008_os ... lueet Etelä-Karjala_II.pdf 10.99Mb PDF View/Open
Title: Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Etelä-Karjalan loppuraportti
Author: Kajoniemi, Mikko; Eskelinen, Anu; Keskitalo, Katariina; Rajamäki, Raimo; Rautanen, Heidi; Sahala, Lauri; Sääksniemi, Eerikki; Timperi, Jukka; Tossavainen, Jyrki; Vallius, Pekka; Vuokko, Jouko
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2008-12-09
Language: fi
Belongs to series: KASra 2/2008
ISBN: 978-952-11-3205-6
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43100
Abstract: Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista käsittelevä POSKI-projekti oli käynnissä Etelä-Karjalassa vuosina 2004–2007. Projektin tavoitteena oli turvata geologisen luonnon ympäristöarvot, hyvälaatuinen pohjavesi yhdyskuntien vesihuoltoon sekä laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen. Ehdotuksella ei ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia, vaan lopullinen alueiden käytön yhteensovittaminen tapahtuu maakuntakaavoituksessa ja kuntien yleiskaavoituksessa. Projektin lähtöaineiston muodostivat alueella tehdyt erilaiset selvitykset ja luokitukset, joita täydennettiin tarvittavin osin hankkeen aikana. Lisäksi alueella tehtiin uusia maa- ja kallioperätutkimuksia, pohjavesitutkimuksia sekä luontoselvityksiä. Tutkimuksissa tarkasteltiin sora-, kallio- ja muita kiviainesmuodostumia geologisina, hydrogeologisina ja maisemallisina kokonaisuuksina. Tutkimusten perusteella Etelä-Karjalassa on 56 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka I). Niiden arvioitu antoisuus on noin 138 000 m3/d. Vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka II) on yhteensä 88, joiden antoisuus on noin 126 000 m3/d. Tutkimusalueen pohjavesipinnan yläpuoliset hiekka- ja soravarat ovat yhteensä noin 5 326 milj. m3. Murskauskelpoisen aineksen määrä on 86 milj. m3 (1,6 %), soravaltaista ainesta on 817 milj. m3 (15,3 %) ja hiekkavaltaista ainesta 4 423 milj. m3 (85,9 %). Maaperätutkimusten yhteydessä inventoidut kiviainesvarat riittäisivät alueella laskennallisesti keskimäärin noin 611 vuodeksi. Murskauskelpoisen ja soravaltaisen aineksen riittävyys on keskimäärin 98 vuotta. Tutkimuksessa inventoitujen kalliokiviainesten kokonaismäärä maanpinnan 0-tasoon arvioituna noin 780 milj. m3. Rakentamiseen soveltuvia kiviaineksia tutkituista kallioalueista on 284 milj. m3 (36,4 %). Näiden laskennallinen riittävyys keskimääräisellä kulutuksella on noin 225 vuotta. Parhaimpiin laatuluokkiin kuuluvat kiviainesvarat ovat kallioperän laadusta johtuen varsin rajalliset, yhteensä 34,3 milj. m3 (4,4 %) ja näiden riittävyys on laskennallisesti noin 27 vuotta.
Subject (ysa): pohjavesi
pohjavesialueet
kiviaines
maa-aines
luonnonsuojelu
maisemansuojelu
Etelä-Karjala


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record