Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43101

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_5_2007.pdf 3.875Mb PDF View/Open
Title: Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma
Author: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2007-04-30
Language: fi
Belongs to series: KASra 5/2007
ISBN: 978-952-11-2740-3
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43101
Abstract: Kirkkojärvi sijaitsee Haminan kaupungissa kolmen joen yhtymäkohdassa. Kirkkojärven Natura-alueen eteläosa on padottu ja sen vedenpinta on korkeammalla kuin vedenpinta pohjoisosassa. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Kirkkojärvi liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Kirkkojärven Natura-alueen pinta-ala on 249 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Subject (ysa): Hamina
Kirkkojärvi -- Hamina
hoito
käyttö
kunnostus
suojelu
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record