Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43101

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
KASra_5_2007.pdf 3.875MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma
Tekijä: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2007-04-30
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: KASra 5/2007
ISBN: 978-952-11-2740-3
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43101
Tiivistelmä: Kirkkojärvi sijaitsee Haminan kaupungissa kolmen joen yhtymäkohdassa. Kirkkojärven Natura-alueen eteläosa on padottu ja sen vedenpinta on korkeammalla kuin vedenpinta pohjoisosassa. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Kirkkojärvi liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Kirkkojärven Natura-alueen pinta-ala on 249 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Asiasanat (ysa): Hamina
Kirkkojärvi -- Hamina
hoito
käyttö
kunnostus
suojelu
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot