Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43101

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
KASra_5_2007.pdf 3.875Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma
Författare: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Utgivare: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Datum: 2007-04-30
Språk: fi
Tillhör serie: KASra 5/2007
ISBN: 978-952-11-2740-3
ISSN: 1796-1823
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/43101
Abstrakt: Kirkkojärvi sijaitsee Haminan kaupungissa kolmen joen yhtymäkohdassa. Kirkkojärven Natura-alueen eteläosa on padottu ja sen vedenpinta on korkeammalla kuin vedenpinta pohjoisosassa. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Kirkkojärvi liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Kirkkojärven Natura-alueen pinta-ala on 249 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Subject (ysa): Hamina
Kirkkojärvi -- Hamina
hoito
käyttö
kunnostus
suojelu
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post