Kirkon-Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43104

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_4_2007.pdf 4.540Mb PDF View/Open
Title: Kirkon-Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma
Author: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2007-12-30
Language: fi
Belongs to series: KASra 4/2007
ISBN: 978-952-11-2738-0
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43104
Abstract: Kirkon- Vilkkiläntura sijaitsee Virolahden kunnassa. Natura-alue muodostuu kahdesta vierekkäisestä merenlahdesta Kirkonturasta ja Vilkkilänturasta. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Kirkon- Vilkkiläntura liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Arvokkaan linnuston lisäksi alueella on kasvilajistoltaan monipuolisia rantaniittyjä ja luhtia. Kirkon- Vilkkilänturan Natura-alueen pinta-ala on 194 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Kirkon- Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Subject (ysa): Kirkontura
Virolahti
Vilkkiläntura
Hoito
käyttö
kunnostus
suojelu
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record