Kirkon-Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma

Show simple item record

dc.contributor.author Inki, Kimmo
dc.contributor.author Jokinen, Simo
dc.date.accessioned 2014-03-11T08:20:26Z
dc.date.available 2014-03-11T08:20:26Z
dc.date.issued 2007-12-30
dc.identifier.isbn 978-952-11-2738-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1823 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43104
dc.description.abstract Kirkon- Vilkkiläntura sijaitsee Virolahden kunnassa. Natura-alue muodostuu kahdesta vierekkäisestä merenlahdesta Kirkonturasta ja Vilkkilänturasta. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Kirkon- Vilkkiläntura liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Arvokkaan linnuston lisäksi alueella on kasvilajistoltaan monipuolisia rantaniittyjä ja luhtia. Kirkon- Vilkkilänturan Natura-alueen pinta-ala on 194 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Kirkon- Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kaakkois-Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries KASra 4/2007 fi
dc.title Kirkon-Vilkkilänturan hoito- ja käyttösuunnitelma fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Kirkontura fi
dc.subject.ysa Virolahti fi
dc.subject.ysa Vilkkiläntura fi
dc.subject.ysa Hoito fi
dc.subject.ysa käyttö fi
dc.subject.ysa kunnostus fi
dc.subject.ysa suojelu fi
dc.subject.ysa linnut fi
dc.subject.ysa metsästys fi
dc.subject.ysa kalastus fi
dc.subject.ysa virkistyskäyttö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_4_2007.pdf 4.540Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record