Pappilansaaren ja Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43111

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_3_2007.pdf 7.246Mb PDF View/Open
Title: Pappilansaaren ja Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma
Author: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2007-04-30
Language: fi
Belongs to series: KASra 3/2007
ISBN: 978-952-11-2736-6
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43111
Abstract: Lupinlahti sijaitsee Suomenlahdella Haminassa. Alueeseen kuuluu kaksi erillistä lahtea Lupinlahti ja Purholmanselkä. Arvokkaan linnustonsa ansiosta Lupinlahti liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Alueelle perustetun Natura-alueen pinta-ala on 393 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Subject (ysa): Hamina
Lupinlahti
hoito
käyttö
luonto
kunnostus
suojelu
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record