Salmin- eli Kaarniemenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43112

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_3_2006.pdf 4.484Mb PDF View/Open
Title: Salmin- eli Kaarniemenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma
Author: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2006-12-12
Belongs to series: KASra 3/2006
ISBN: 952-11-2533-0
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43112
Abstract: Salmin- eli Kaarniemenlahti sijaitsee Suomenlahdella Haminan ja Kotkan rajalla. Salminlahti on pitkä ja kapea lahti pienen Nummenjoen suistossa. Arvokkaan linnustonsa ansiosta Salminlahti liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Alueelle perustetun Natura-alueen pinta-ala on 115 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Salminlahden hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Subject (ysa): Kotka
Hamina
hoito
käyttö
suojelu
kunnostus
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record