Språk och interaktion 4

 

SPRÅK OCH INTERAKTION är en språkvetenskaplig skriftserie som utges av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Serien utgör ett forum för nordisk forskning om social interaktion och interaktionell lingvistik. Språk och interaktion är en underserie i skriftserien Nordica Helsingiensia och utkom första gången 2008. Publiceringsspråk är de centralskandinaviska språken och engelska. Från och med nr 4 publiceras artiklarna löpande elektroniskt.

Språk och interaktion anlitar refereegranskare vid bedömning av artiklarna som publiceras i serien. Refereegruppen består av doc. Gustav Bockgård (Mälardalens högskola), prof. Leelo Keevallik (Linköpings universitet), FD Salla Kurhila (Helsingfors universitet), prof. Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), doc. Camilla Lindholm (Helsingfors universitet), prof. Anna Lindström (Uppsala universitet), prof. Mona Forsskåhl (Helsingfors universitet), prof. Catrin Norrby (Stockholms universitet), prof. Fritjof Sahlström (Åbo Akademi), lekt. ph.d. Jakob Steensig (Aarhus Universitet) och prof. Jan Svennevig (Universitetet i Oslo). Språk och interaktion redigeras av Jan Lindström, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, och Sofie Henricson, forskardoktor vid Åbo Akademi.

Manus kan skickas till jan.k.lindstrom@helsinki.fi. Manusanvisningar: radavstånd 1,5, marginaler 3 cm, typsnitt Times 12 eller motsvarande, omfång högst 10 000 ord.

ISSN-L 2242-2277
ISSN 2242-2277 (print) - send orders to nordica-kansli@helsinki.fi
ISSN 2242-2285 (online)

Innehåll 

Recent Submissions