Pyhäjärven alueen (Pyhäjärvi, Pelinginselkä, Urajärvi) Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43119

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_2_2007.pdf 4.985Mb PDF View/Open
Title: Pyhäjärven alueen (Pyhäjärvi, Pelinginselkä, Urajärvi) Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma
Author: Inki, Kimmo; Jokinen, Simo
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2007-04-30
Language: fi
Belongs to series: KASra 2/2007
ISBN: 978-952-11-2734-2
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43119
Abstract: Pyhäjärvi sijaitsee Iitin, Jaalan, Kuusankosken, Valkealan kuntien alueilla. Natura-alue muodostuu kuudesta erillisestä lahdesta. Alueella on arvokas linnusto ja sen ansiosta Pyhäjärven Natura-alue liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin myös Natura 2000 -ohjelmaan. Arvokkaan linnuston lisäksi alueella on kasvilajistoltaan monipuolisia rantaniittyjä ja luhtia. Pyhäjärven Natura-alueen yhteispinta-ala on 529 ha. Vuonna 2003 käynnistyi Lintulahdet Life -hanke. Hankkeessa on arvokkaita lintukosteikkoja sekä Uudeltamaalta että Kymenlaaksosta. Osana Life-hanketta laadittiin myös Pyhäjärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen luontoarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja se on laadittu kymmeneksi vuodeksi.
Subject (ysa): Iitti
Jaala
Kuusankoski
Valkeala
hoito
käyttö
kunnostus
suojelu
linnut
metsästys
kalastus
virkistyskäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record