Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu. Taustaraportti. Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43121

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KASra_1_2009.pdf 2.755Mb PDF View/Open
Title: Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu. Taustaraportti. Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa
Author: Asikainen, Asta; Salmenperä, Hanna; Rantala, Juha; Mauno, Ulla
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2009-12-12
Language: fi
Belongs to series: KASra 1/2009
ISBN: 978-952-11-3566-8
ISSN: 1796-1823
URI: http://hdl.handle.net/10138/43121
Abstract: Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa on yksi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman kuudesta painopisteestä. Suunnittelun taustana on valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka tavoitteena vuoteen 2020 on tehostaa suuronnettomuuksissa ja muissa erityistilanteissa syntyvien jätteiden jätehuollon suunnittelua. Suomessa toimiva jätehuoltojärjestelmä on toteutettu normaalitilanteissa muodostuvia jätteitä ja niiden hyödyntämistä ja käsittelyä varten. Poikkeuksellisilla jätteillä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa jätteitä, jotka muodostuvat ennakoimattomissa tilanteissa ja joita ei välttämättä voida käsitellä olemassa olevien käsittelylaitosten ja lupaehtojen puitteissa. Poikkeuksellisen tilanteen jätehuollosta selviytyminen edellyttää etukäteisjärjestelyjä ja suunnittelua niin käytännön jätehuollon kuin yhtenevän lainsäädännön tulkinnan osalta. Tämä taustaraportti koostuu kolmesta poikkeuksellisesta esimerkkitilanteesta: Merialueilla tapahtuva öljyalusonnettomuus, Maa-alueilla tapahtuvat öljy- ja kemikaalionnettomuus ja Tulva. Taustaraportin pääpaino on Merialueilla tapahtuvan öljyalusonnettomuuden jälkeisen jätehuollon toteuttamisessa. Raportissa on taustatietoa öljyalusonnettomuuksien ensivaiheen torjuntatoimista, muodostuvista öljyvahinkojätteistä sekä jätehuollon toteuttamisesta keräilyn, kuljetuksen, välivarastoinnin ja käsittelyn osalta olemassa olevan jätehuollon infrastruktuurin sekä jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valossa. Taustaraportissa on arvioitu erilaisten öljyvahinkojätteiden käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksia. Raportissa on myös pohdittu useita öljyvahinkojätteen jätehuoltoon liittyviä erityiskysymyksiä, joita ovat mm. lainsäädännölliset tulkinnat eri viranomaisten toimivaltuuksista ja vastuista jätehuollon eri vaiheissa.
Subject (ysa): öljyntorjunta
öljyvahingot
kemikaalionnettomuudet
tulvat
tulvavahingot
jätteenpoltto
ympäristöriskit
ympäristöonnettomuudet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record