Ympäristöministeriön toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2013

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43150

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_7_2014.pdf 593.9Kb PDF View/Open
Title: Ympäristöministeriön toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2013
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-03-14
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 7/2014
ISBN: 978-952-11-4288-8
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/43150
Abstract: Ympäristöministeriön toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien tehtävänä on tarkastella varainhoitovuoden toimintaa, tuloksia sekä toiminnan vaikuttavuutta. Kertomuksessa ministeriön toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan tehtäväkokonaisuuksittain, jotka sisäisestä organisaatiosta riippumatta antavat kokonaiskuvan koko toimialueen tuloksista. Toimintakertomus käsittelee vain ministeriön toimintaa. Toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä toimialoittaisen katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisältää myös tilinpäätösanalyysin, sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuman, määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä. Kertomus sisältää ministeriön tilinpäätöksen, joka koostuu tilinpäätöslaskelmista, joita ovat tuotto- ja kululaskelma, tase sekä talousarvion toteutumalaskelma, ja niiden liitteenä annettavista tiedoista.
Subject: Ympäristöministeriö
Subject (ysa): toimintakertomukset
tilinpäätös


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record