Uudenmaan perinnebitooppien hoito-ohjelma 2007 Valtakunnallisen inventoinnin kohteet

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43202

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_1_2007.pdf 4.415Mb PDF View/Open
Title: Uudenmaan perinnebitooppien hoito-ohjelma 2007 Valtakunnallisen inventoinnin kohteet
Author: Suikkari, Eeva; Hellas, Kirsi
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2007-03-01
Language: fi
Belongs to series: UUDra 1/2007
ISBN: 952-11-2587-4
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/43202
Abstract: Uudenmaan perinnebiotooppien hoito-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin valtakunnallisen perinnemaisemaprojektin aikana vuosina 1992-1997 inventoitujen arvokkaiden perinnebiotooppien tämän hetkinen tila ja hoidossa olevien kohteiden hoidon taso. Kohteet on lisäksi asetettu hoitotarpeen mukaiseen kiireellisyysjärjestykseen. Tiedot arvokkaiden perinnebiotooppien nykytilasta ovat vuosilta 2005 ja 2006. Kartoituksessa selvisi, että 289 arvokkaasta perinnebiotoopista hoidossa on edelleen 56 %:a pinta-alasta. 86 %:a hoidossa olevista kohteista hoidetaan maatalouden ympäristötuen erityistuella. Suurinta osaa hoidossa olevista perinnebiotoopeista hoidettiin laiduntamalla. Tulevaisuudessa useat perinnebiotoopit voivat kuitenkin jäädä hoidotta, kun monet tilat luopuvat karjanpidosta. Hoitamattomien perinnebiotooppien lajiston monimuotoisuus vähenee nopeasti umpeenkasvun myötä. Osalla kohteista ongelmana on perinnebiotoopeille soveltumattomat, rehevöittävät hoitotavat, kuten karjan lisäruokinta ja luonnonlaidunten aitaaminen kylvönurmien yhteyteen. Uudenmaan perinnebiotooppien hoito-ohjelmassa on esitetty hoidon tavoitteet, hotiovastuun jakautuminen ja perinnebiotooppien hoidon toteutuksen resurssitarpeet. Hoito-ohjelman toteuttamiseen ja ympäristötuen erityistukilausuntojen antamiseen tarvitaan vuodessa 1 htv ja lisäksi hoitosuunnitelmien laatimiseen 50 000 €/ vuodessa vuoteen 2012 asti. Hoito-ohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.
Subject (ysa): perinnebiotooppi
Uusimaa
luonnonlaitumet
niitto
niityt
maatalous
maisemanhoito


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record