Kuuskosken kalatie Koskenkylänjoesta jälleen vaelluskalajoki

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43209

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_2_2009.pdf 972.2Kb PDF View/Open
Title: Kuuskosken kalatie Koskenkylänjoesta jälleen vaelluskalajoki
Author: Lempinen, Pasi
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2009-03-02
Belongs to series: UUDra 2(2009
ISBN: 978-952-11-3402-9
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/43209
Abstract: Uudenmaan ympäristökeskus rakensi vuonna 2008 luonnonmukaisen kalatien Koskenkylänjoen Kuuskosken voimalaitoksen padon yhteyteen. Kalatie on 137 metriä pitkä koskimainen uoma, jossa putouskorkeutta on noin kuusi metriä. Kuuskosken voimalaitospato Pernajassa oli Koskenkylänjoen alin vaelluseste vaelluskaloille, kuten lohelle ja meritaimenelle. Kuuskosken kalatien kautta vaelluskalat voivat nousta merestä joen keskija yläjuoksun koskialueille. Uudenmaan ympäristökeskus kunnosti viisi koskea Koskenkylänjoella vuosina 2006 ja 2007. Koskiin tehtiin muun muassa soraistuksia ja kiveyksiä, jotka parantavat lohikalojen elinoloja ja mahdollisuuksia tuottaa poikasia. Tavoitteena on, että Koskenkylänjokeen kehittyy vahvat, luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat. Niistä on hyötyä mm. merialueen ammattikalastukselle. Puolet Kuuskosken kalatien rakentamisesta rahoitettiin EU:n kalatalouden ohjaukseen suuntaamalla rahoituksella (KOR). Suomen valtion rahoitusosuus oli puolet. Rahoituksen Uudenmaan ympäristökeskukselle myönsi Uudenmaan TEkeskus. LänsiSuomen ympäristölupaviraston luvan perusteella Kuuskosken kalatiehen saadaan johtaa vettä kalojen nousuaikoina keväällä huhtitoukokuussa kuukauden ajan ja syksyllä syysjoulukuussa kahden kuukauden ajan. Muina aikoina kalatiehen johdetaan pieni läpivirtaus. Kalatien käytöstä vastaa Uudenmaan TEkeskus.
Subject (ysa): kalastus
kalatiet
vesistöjen kunnostus
joet
Koskenkylänjoki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record