NummiPusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44002

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_22_2008.pdf 6.854Mb PDF View/Open
Title: NummiPusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007
Author: Södersved, Jan
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-11-27
Language: fi
Belongs to series: UUDra 22/2008
ISBN: 9789521133114
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44002
Abstract: NummiPusulan lintuvedet niminen Naturakohde (FI0100042) on monipuolinen, kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokas lintuvesikokonaisuus. Se koostuu viidestä erillisestä, lähekkäin sijaitsevasta lintuvesialueesta NummiPusulan ja Lohjan alueella. NummiPusulassa kohteeseen sisältyvät Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Savijärvi. Lohjalla kohteeseen kuuluvat Kutsilanselkä ja Vaanilanlahti (Vasarlanlahti). Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa kokonaisuuteen on liitetty myös kuudes kohde, NummiPusulassa sijaitseva Musterpyynjärvi. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa alueen pesimälinnustosta ajantasaista pohjatietoa, jota voidaan käyttää hyväksi laadittaessa alueelle hoitoja käyttösuunnitelmaa. Tämä raportti sisältää vuoden 2007 kartoituksessa tehdyt havainnot alueella pesivien lintujen parimääristä, tiedot havaituista lintuharvinaisuuksista sekä uhanalaisten ja vähälukuisten lajien havaintopisteet alueella. Raportti sisältää myös yhteenvedon alueella aikaisempina vuosina tehdyistä lintuhavainnoista.
Subject (ysa): Natura 2000
linnusto
lintuvedet
kosteikot
Nummi-Pusula
Lohja


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record