Siuntion Tjusträskin kunnostussuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44008

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_19_2009.pdf 1.782Mb PDF View/Open
Title: Siuntion Tjusträskin kunnostussuunnitelma
Author: Hagman, Anne-Marie
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2009-12-27
Language: fi
Belongs to series: UUDra 19/2009
ISBN: 978-952-11-3655-9
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44008
Abstract: Siuntion kunta lähti kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan mukaan vuonna 2007 ja tällöin kohteeksi valittiin Karhujärvi (Björnträsk). Samalla sovittiin ohjelman jatkamisesta alavirtaan mentäessä eli seuraavaksi kohteeksi tuli Tjusträsk. Työ tehtiin Siuntion kunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöprojektina. Tjusträsk on rehevä järvi, joka kuuluu Naturaan. Järveä on hapetettu vuodesta 1993 lähtien. Tjusträskin pinta-ala on 114 hehtaaria ja sen suurin syvyys on 9,8 m. Keskisyvyys on 4,39 m. Järven valuma-alue liittyy suoraan Karhujärven valuma-alueeseen, koska Karhujärvestä alkava Siuntionjoki laskee Tjusträskiin. Koko valuma-alueen pinta-ala on 41 518 ha, Tjusträskin lähivaluma-alue on pintaalaltaan 5 788 ha. Tjusräskin kalasto on särkikalavaltainen. Kasvillisuus koostuu pääosin ilmaversoisista ja järviruokokasvustot ovat laajalle levinneitä. Järveen kohdistuu laskennallisesti arvioiden erittäin paljon ulkoista fosforikuormitusta. Kaikissa suositelluissa kunnostusmenetelmissä on huomioitu kyseisen menetelmän vaikutukset Naturaan ja erityisesti vaikutukset meritaimeneen, saukkoon ja linnustoon. Ulkoista kuormitusta on tärkeää saada vähennettyä. Valuma-alue on erittäin laaja ja sieltä tuleva laskennallinen fosforikuormitus ylittää järven sietokyvyn selvästi. Järven omalta lähivaluma-alueelta tulevaa kuormitusta pitää saada vähennettyä 65 %. Hapetus ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tehokasta ja se kannattaa mitoittaa uudelleen. Hapetuksen tehostamisen myötä järven sisäisen kuormituksen pitäisi vähentyä ja järven tilan parantua. Kalaston rakennetta on muutettava vähemmän särkikalavaltaiseen suuntaan. Tjusträskille suositellaan tehokalastusta ainakin kolmen seuraavan vuoden ajan. Lisäksi suositellaan kalaväylän asettamista meritaimenen takia Vikträskille, Tjusträskille ja Karhujärvelle. Ruovikoita voidaan niittää, kunhan työssä huomioidaan vaikutukset linnustoon. Veden laatua pitää seurata, jotta kunnostusten vaikutukset nähdään ajoissa. Tällöin voidaan ohjata toimenpiteitä oikeaan suuntaan, jos veden laadussa näkyy muutoksia.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
järvet
seuranta
kuormitus
Siuntio


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record