Selvitys Espoon järvien tilasta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44021

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_17_2008.pdf 3.466Mb PDF View/Open
Title: Selvitys Espoon järvien tilasta
Author: Oinonen, Elina
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-09-27
Language: fi
Belongs to series: UUDra 17/2008
ISBN: 978-952-11-3241-4
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44021
Abstract: Espoon järvien tilan ja kunnostustarpeen arvioimiseksi käynnistettiin keväällä 2008 järvikunnostusohjelma Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Ohjelmaan valittiin 21 järveä. Valintakriteerinä oli muun muassa järvien virkistyskäyttö ja jo olemassa olevat vedenlaatutiedot. Lisäksi paikallisten asukkaiden aktiivisuudella oli vaikutusta. Tämä raportti liittyy ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen, jossa selvitettiin järvien tilaa ja virkistyskäyttöä. Järvien tilaa arvioitiin muun muassa veden laadun, kasvillisuuden ja kalaston perusteella. Virkistyskäytönarvioinnissa huomioitiin sellaiset virkistyskäyttömuodot, joihin järven tilan huonontumisella saattaisi olla vaikutusta. Selvityksen perusteella espoolaiset järvet ovat pääosin hyvässä tilassa ja esimerkiksi virkistyskäyttöä haittaavia sinileväkukintoja esiintyy vain harvoilla järvillä. Joukosta nousi kuitenkin esiin muutamia järviä, joiden tilassa oli havaittavissa muutoksia tai joiden tila oli huono. Koska tässä vaiheessa järvienkunnostusohjelmaa tarkoituksena oli selvittää järvien tilaa, tässä raportissa ei ole otettu kantaa järvien kunnostustarpeeseen. Järvien kunnostustarvetta tullaan arvioimaan järvikunnostusohjelman seuraavassa vaiheessa, joka aloitetaan vuonna 2009.
Subject (ysa): järvet
vedenlaatu
virkistyskäyttö
vesistöjen kunnostus
Espoo


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record