Rusutjärven kunnostuksen toimenpideohjelma 2004-2008

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44666

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_15_2008.pdf 716.7Kb PDF View/Open
Title: Rusutjärven kunnostuksen toimenpideohjelma 2004-2008
Author: Jääskeläinen, Kari
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-11-30
Belongs to series: UUDra 15/2008
ISBN: 978-952-11-3209-4
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44666
Abstract: Rusutjärvi on pienehkö, rehevä järvi Vantaanjoen vesistöalueella. Sinileväesiintymät ja muut rehevyyshaitat heikentävät säännöllisesti järven virkistyskäyttöä. Järven veden laatua ja kasviplanktonia on seurattu säännöllisesti vuodesta 1984, ja sedimenttiä, pohjaeläimistöä ja kalastoa on tutkittu pitkään. Järvi on ollut myös mukana Riistaja kalatalouden tutkimuslaitoksen ”Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset” hankkeessa. Järveä on kunnostettu pitkään monin eri tavoin. Veden happipitoisuutta parantava ilmastus aloitettiin vuonna 1987. Vesikasveja on niitetty 1990-luvun alussa ja uudelleen vuodesta 1998. Hoitokalastuksella on harvennettu tiheää särkikalavaltaista kalastoa vuosina 1986-1990 ja 1998-1999. Petokaloja on istutettu vuosikymmenien ajan. Ravinnepitoisuuksia laimentavan lisäveden pumppaus Päijännetunnelista alkoi vuonna 1992. Järveen laskeviin puroihin on rakennettu 2000-luvulla kosteikko ja laskeutusallas. Reheviä liettyneitä rantoja on ruopattu vuosina 1999-2002. Niitoilla ja ruoppauksilla on pyritty myös haukikannan vahvistamiseen poikastuotantoalueita lisäämällä. Pohjaveden tulo järveen on palautettu länsirannan harjualueelta. Maataloudessa on tehty runsaasti toimia, jotka ajan myötä näkynevät kuormituksen vähenemisenä. Raportissa suositellaan, että lisäveden juoksutusta, vesikasvien niittoa ja ilmastusta talviaikaan jatketaan ja Rusutjärvestä muodostetaan vesihuoltolaitoksen toimintaalue, jolloin kiinteistöille tulisi liittymisvelvoite viemäriverkostoon. Myös hoitokalastuksen tehostamista ja petokalaistutusten ja ruoppauksen jatkamista suositellaan. Järveen laskevaan Kolistimenojaan esitetään rakennettavaksi kosteikko tai kosteikkoketju, ja maatilojen ympäristökartoituksessa esille tulleita hankkeita suositellaan edistettävän. Kunnostuksen vaikutuksia on seurattava monipuolisin vedenlaatu, planktonja kalastotutkimuksin. Myös eri toimijoiden osuutta vuosien 20042008 kunnostustyössä ja tutkimuksissa sekä rahoituslähteitä selvitetään.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
vesistöjen kunnostus
Rusutjärvi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record