Karkkilan Pyhäjärven kunnostussuunnitelma

Show simple item record

dc.contributor.author Hagman, Anne-Marie
dc.date.accessioned 2014-03-31T07:06:39Z
dc.date.available 2014-03-31T07:06:39Z
dc.date.issued 2009-09-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44667
dc.description.abstract Karkkilan Pyhäjärvelle tehtiin osana suurempaa kuntakohtaista järvikunnostusohjelmaa yhteistyöprojektina Karkkilan kaupungin kanssa perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. Kunnostussuunnitelmassa käydään läpi kunnostusmenetelmien periaatteet ja niiden soveltuvuus Pyhäjärvelle. Pyhäjärvi sijaitsee keskellä Karkkilan kaupungin taajamaa. Sen itärannalla sijaitsee Asemansuon Natura-alue, jota rajaa osin Saavajoki. Pyhäjärven pinta-ala on 137,88 ha. Valuma-alueen pinta-ala on 170,53 km2. Pyhäjärven keskisyvyys on 4,67 m ja suurin syvyys 10,55 m. Pyhäjärvi on keskirehevä järvi, jonka ulkoinen kuormitus on pääosin liian suurta. Tärkeintä kuormituksen vähentäminen on järveä ympäröivällä osavaluma-alueella. Järven kasvillisuus on paikoitellen hyvin runsasta. Kalasto on särkikalavaltainen. Pyhäjärven happipitoisuus on ollut 2000- luvulla kesäisin hyvin alhainen. Jotta kalaston vinoutunut rakenne saataisiin muutettua vähemmän särkikalavaltaiseen suuntaan, suositellaan Pyhäjärvelle tehokalastusta, petokalaistutuksia ja kalastuksen säätelyä tarpeeksi suuren silmäkokoon omaavilla verkoilla. Alhaiset happipitoisuudet aiheuttavat sisäistä kuormitusta, minkä vuoksi Pyhäjärvelle ehdotetaan tehtäväksi tarkempi hapetussuunnitelma. Suunnitelmassa valitaan Pyhäjärvelle sopivin hapetuslaite ominaisuuksiensa ja hintansa perusteella, sekä valitaan hapettimen sijoituspaikka ja hapetusaika. Virkistyskäytön parantamiseksi Pyhäjärven vesikasvillisuutta voidaan niittää ottaen huomioon jokaiselle lajille annetut tarkemmat poisto-ohjeet. Veden laadun seuranta on hyvin tärkeää, jotta eri menetelmien vaikutukset järveen tilaan nähdään ajoissa. Happipitoisuuden seurantaa varten suositellaan ostettavaksi happimittari. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Uudenmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries UUDra 14/2009 fi
dc.title Karkkilan Pyhäjärven kunnostussuunnitelma fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa vesistöjen kunnostus fi
dc.subject.ysa järvet fi
dc.subject.ysa seuranta fi
dc.subject.ysa kuormitus fi
dc.subject.ysa Karkkila fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_14_2009.pdf 1.575Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record