Hiidenveden hoito ja kunnostus 2005-2007

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44709

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_12_2008.pdf 2.700Mb PDF View/Open
Title: Hiidenveden hoito ja kunnostus 2005-2007
Author: Hyytiäinen, Ulla-Maija
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-08-03
Language: fi
Belongs to series: UUDra 12/2008
ISBN: 978-952-11-3186-8
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44709
Abstract: Voimakkaat leväkukinnat herättivät tarpeen ulkokuormitteisen Hiidenveden kunnostamiseksi jo 1990-luvun puolessa välissä. Hiidenveden kunnostuksen ensimmäinen vaihe käynnistettiin vuonna 1995, ja vuoteen 2005 asti järveä kunnostettiin hoitokalastuksin. Vuosina 2005-2007 Hiidenveden kunnostus hankkeen linjaukset mietittiin tuoreimpien tutkimustulosten pohjalta uudelleen. Suositusten mukaisesti hoitokalastus päätettiin keskeyttää ja Hiidenveden kunnostuksen painopiste muutettiin ulkoisen kuormituksen hallintaan. Samalla kunnostustyön jatkuvuus haluttiin turvata, joten valmistelu pidemmän Hiidenveden kunnostus 2008-2011 hankkeen toteuttamiseksi aloitettiin. Vaikka valumaalueen hoidossa pääpaino oli kuormituksen synnyn ja kasvun ehkäisyllä, tarvittiin voimakkaita kuormitusta vähentäviä keinoja ravinnepäästöjä leikkaamaan. Hiidenveden valumaalueelle tehtiin pienimuotoisia altaita ja kosteikkoja luonnonmukaisen rakentamisen keinoin. Hiidenveden valumaalueella sijaitsevan Vanjärven mittavan kunnostuksen valmistelu aloitettiin ja maatalouden vesiensuojelua tuettiin mm. suojavyöhykkeiden ja ravinnetaselaskelmien avulla. Vuosina 2005-2007 Hiidenvesi on toiminut hankekumppanina ja tutkimuskohteena useissa erillisissä vesistöja kunnostusprojekteissa sekä kehitysja tutkimushankkeissa. Tavoitteena olikin nostaa Hiidenvesi yhdeksi merkittävimmistä järvikunnostuksen kohteista Hiidenveden kunnostus 2008-2011 hankkeen alkaessa.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
kuormitus
järvet
Hiidenvesi
ravinnetase


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record