Talking Manjo : Linguistic repertoires as means of negotiating marginalization

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9853-6
Title: Talking Manjo : Linguistic repertoires as means of negotiating marginalization
Author: Leikola, Kirsi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, African Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-05-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9853-6
http://hdl.handle.net/10138/44772
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Manjo, a marginalized Kafa-speaking minority of former hunters in southwest Ethiopia, claim that they lack linguistic competence in the interaction with non-Manjo Kafa speakers. This is surprising in the African context where spontaneous acquisition of different linguistic codes is common. The boundary inside the Kafa society has also been a linguistic boundary and the emic interpretation states that not having cross-group communicative skills is a key component in marginalization, a subject that is not studied in relation to polluting minorities. This thesis is a socio-ethnographic investigation of how members of this stigmatized group conceptualize and negotiate their marginalized status by means of language ideologies and linguistic behaviour. The local explanation forms the core of the research. The primary data consists of 50 speeches delivered by the Manjo in Kafa (Omotic) and partly Amharic (Semitic). All deal with the relation between the Manjo and the majority. When analyzing the speeches an interactionist perspective was linked with ethnographic tools. By seeing language use as a central form of social action itself, it was possible to address the ways in which social processes unfold, and explain why they do so in this specific social and historical context of production and distribution of symbolic and material resources. The articulation of being Manjo highlighted the social relationships and led to a search for the mechanisms of network formation. The ways the existing social networks promote the access to certain registers was reflected with reference to the findings of variationists (Milroy, Eckert), and the components of the repertoires utilized were defined through the concept of style (Coupland, Mendoza-Denton). The influence the access to different communities of practice has had for different individuals is described in a sample of case studies from the primary data. The approach of Bucholtz and Hall, bringing together research traditions within sociolinguistics anchoring identity in interaction, is used for synthesizing the findings. The research shows the importance of networks in connecting marginalized minorities to different repertoires. The repertoires are sought and the language ideologies they represent are used in creation and representation of various social and cultural identities according to need. These repertoires are used either for demolishing the boundary in order to integrate into the majority or for strengthening it in order to gain recognition as a separate group. The linguistic boundary is thus far from being an externally created barrier coming automatically with the stigma imposed by the majority. Rather, it is also Manjo-enacted and contributes to identity construction tendencies inside the Manjo group.Etiopian Kaffa-alueen manjo-vähemmistön väite, että he eivät osaa puhua valtaväestön kanssa, on yllättävä. Manjot puhuvat kaffaa kuten enemmistön edustajatkin ja Afrikassa monet oppivat ja käyttävät useita kielikoodeja ja jopa kieliä yhteisöissään. Manjojen mukaan eristämällä heidät normaaleista puhetilanteista valtaväestö on estänyt heitä kehittymästä yhteisessä kielessä rajoittaen näin heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Tämä tutkimus kartoittaa, kuinka manjo-ryhmän jäsenet etsivät ja hyödyntävät erilaisia kontaktimahdollisuuksia kehittyäkseen kommunikaatiotaidoissa ja saadakseen haltuunsa kielellisiä resursseja, joiden avulla he voisivat vaikuttaa omaan asemaansa. Kommunikaatiotaitojen merkityksestä saastuttavana pidetyn ryhmän ja valtaväestön suhteisiin ei juurikaan ole saatavilla tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen aihe löytyi empiirisesti, kun manjo-yhteisön jäsenille annettiin tilaisuus kertoa mitä halusivat. Puheet ovat kaffankielisiä, joissakin on myös amharankielisiä osioita. Kaikissa viidestätoista kylästä kerätyissä puheissa (50) käsiteltiin suhdetta enemmistöön ja niissä korostui ihmissuhdeverkostojen tärkeys tietojen ja taitojen välittäjänä. Koska eri puhujilla oli käytössään erilaisia kielellisiä resursseja, tukeuduin varionistien (Milroy, Eckert) teorioihin ihmissuhdeverkostojen merkityksestä kielen muutoksiin. Määriteltyäni komponentit, joista ihmissuhdeverkostot tässä kontekstissa muotoutuvat, vertailin puheissa käytettyjä tyylilajeja puhujien verkostoihin. Verkostojen merkitys myös kielellisten resurssien välittäjänä näkyi tutkimuksessa selkeästi. Ihmiset, jotka olivat vahvasti kiinni omassa ryhmässään ja myös valmiita olemaan yhteyksissä toiseen ryhmään, toimivat välittävinä linkkeinä erilaisiin repertuaareihin, tyyleihin ja kieli-ideologioihin. Kontaktien määrä ja laatu vaikuttivat siihen, kuinka vakuuttavasti ja omaperäisesti saatua kielipääomaa pystyttiin käyttämään. Mielipiteet siitä, miten suhteiden enemmistöön toivotaan kehittyvän, vaihtelevat manjo-ryhmän sisällä. Ryhmien välistä kielellistä rajaa joko häivytetään hakeutumalla verkostoihin, joissa on mahdollista harjaantua enemmistön käyttämissä puhetyyleissä, tai sitä korostetaan entisestään todentaen manjo-ryhmän erilaisuutta ja sen myötä vaateita erillisoikeuksiin. Kyseistä kielellistä rajaa ei siis voida nähdä ainoastaan enemmistön ylläpitämänä ryhmiä erottavana tekijänä, vaan kyse on myös manjojen itsensä käyttämästä keinosta, jolla vaikutetaan identiteettien rakentumistendensseihin manjo-ryhmän sisällä. Ryhmien välinen kommunikaatio ja siihen liittyvät taidot ovat siis huomionarvoisia marginalisoitujen asemaan vaikuttavia tekijöitä tarkasteltaessa.
Subject: humanities
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
leikola_thesis.pdf 1.542Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record