Perfluorattujen yhdisteiden aiheuttama ympäristön pilaantuminen paloharjoitusalueilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/44791

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_11_2014.pdf 1.198Mb PDF View/Open
Title: Perfluorattujen yhdisteiden aiheuttama ympäristön pilaantuminen paloharjoitusalueilla
Author: Haavisto, Teija; Retkin, Risto
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2014
ISBN: 978-952-11-4298-7
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/44791
Abstract: Tämä selvitys tehtiin osana Interreg IVA-ohjelmaan (2007-2013) kuuluvaa BECOSI-projektia ja se koskee paloharjoitusalueita, niillä harjoitettua toimintaa ja siinä käytettyjä aineita sekä toiminnan aiheuttamaa ympäristöriskiä. Raportissa on lyhyesti kerrottu perfluoratuista aineista, niiden käytöstä, niitä koskevasta lainsäädännöstä ja näitä aineita sisältäneistä sammutusvaahdoista. Tietoja on alustavasti kerätty 25 alueesta. Lisäksi on tunnistettu 10 aluetta, joita tulee jatkossa selvittää ja nimetty toiminnat, joiden käyttämien paloharjoitusalueiden tietoja ei vielä ole selvitetty ollenkaan. Raporttiin on koottu muissa maissa määriteltyjä ympäristönlaatukriteereitä PFOS:lle tai PFOA:lle. Raportti sisältää tietoja Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Kanadassa todettujen pilaantumistapausten yhteydessä mitatuista perfluorattujen aineiden pitoisuuksista maaperässä, vesistöissä, pohjavedessä, sedimenteissä ja kaloissa. Suomesta on vain vähän mittaustietoja perfluorattujen aineiden pitoisuuksista ympäristössä eivätkä ne koske paloharjoitusalueita tai niiden ympäristöjä. Lopuksi raportissa on lyhyesti tarkasteltu perfluorattujen aineiden riskienhallinnan mahdollisuuksia ja esitetty toimenpide-ehdotuksia lisäselvityksistä ja tutkimuksista.
Subject: PFOS
Subject (ysa): sammutteet
perfluoratut alkyyliaineet
PFC-yhdisteet
saastuneet alueet
maaperä
vesistöt
pohjavesi
eliöt
pitoisuus
pilaantuminen
ympäristövaikutukset
ympäristömyrkyt
haitalliset aineet
ympäristön saastuminen
vesien saastuminen
maaperän saastuminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record