Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44821

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_11_2008.pdf 2.210Mb PDF View/Open
Title: Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007
Author: Hagman, Anne-Marie
Publisher:
Date: 2008-07-11
Language: fi
Belongs to series: UUDra 11/2008
ISBN: 9789521131738
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44821
Abstract: Inkoossa sijaitseva Linkullasjön on rehevä järvi, jonka ongelmia ovat umpeenkasvu ja särkikalavaltainen kalasto. Järvessä on ollut happikatoja ja leväkukintoja. Linkullasjönin perustilaa selvitettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Inkoon kunnan yhteistyöhankkeena. Hanke on osa suurempaa kuntakohtaista järvikunnostussuunnitteluohjelmaa. Perustilan selvitykseen kuului tietojen hakeminen eri rekistereistä ja muista tietolähteistä. Raporttiin kerättiin tiedot veden laadusta, kalastosta, ja leväkukinnoista. Kasvillisuutta selvitettiin maastokäynnein. Lisäksi määritettiin Linkullasjönin valumaalue. Valumaalueen maankäyttöä tarkasteltiin kartalta. Selvityksen mukaan Linkullasjön on hyvin rehevä järvi. Kasvillisuus on erittäin runsasta etenkin järven länsipäässä. Linkullasjönin kalastoon kuuluvat kiiski, ahven, sorva, lahna, salakka ja särki. Kalasto on särkikalavaltaista. Meritaimenen olisi mahdollista nousta Linkullasjöniin Inkoonjokea pitkin. Valumaalueella on paljon peltoja, joiden kuormitus tulisi jatkossa selvittää. Kuormitusselvityksessä arvioitaisiin järveen kohdistuva fosforimäärä ja sen vaikutus järven tilaan. Linkullasjönissä on selvää kunnostustarvetta ja raportissa ehdotetaan, että järvelle tehdään kunnostussuunnteilma. Kunnostussuunnitelmassa arvioidaan tarkemmin kyseiselle järvelle sopivia kunnostusmenetelmiä. Esimerkiksi peltoojiin kannattaisi suunnitella luonnonmukaisen peruskuivatuksen mukaisia toimenpiteitä.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
järvet
seuranta
kuormitus
Inkoo


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record