Towards a Neuroscientific Theory of Reference

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9861-1 http://hdl.handle.net/10138/44822
Title: Towards a Neuroscientific Theory of Reference
Author: Peuhu, Ari
Other contributor: Chrisley, Ron
Raatikainen, Panu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-05-07
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9861-1
http://hdl.handle.net/10138/44822
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The topic of the dissertation is reference of proper names. It criticizes the amalgam of the current standard theory, direct-causal theory of reference, and defends Fregean sense theory of reference. In addition Fregean view is neuronaturalized by Gerald Edelman's idea of recurrent networks, combined with temporal synchrony of neural processing which is generalized to explain conceptual information. Direct-causal theory's main arguments - modal, epistemological and semantic - are all shown to be too weak and based on mistaken presuppositions like synonymy between proper names and descriptions. Causal communicative links are shown to be weak for reference retention also. Intentions to retain the original referent are too weal as well. Moreover the "intuitive arguments" invoked by the direct-causal theorists are misguided and shown to be based on basic schema of reference, a postulation proposed to explain precondition of referential language use. Reference is grounded on information transmission and its embodiment in neurocognitive processes mainly having to do with neural memory systems. So contrary to the direct-causal theorists' view reference is cognitive through and through as Fregean theory maintains. Classical problems in philosophy of language, like informationality of identity statements, propositional attitude contexts, among others, are solved.Väitöksen aihe erisnimien viittaus. Siinä kritisoidaan vallitsevaa teoria-amalgaamia, suora kausaalinen viittauksen teoria. Työssä puolustetaan fregeläistä viittauksen merkitysteoriaa, joka tieteellistetään neuronaturalisoimalla se. Tässä käytetään takaisinpäin vaikuttavia neuronisysteemeitä sekä neuraali-impulssien prosessointisyknroniaa. Suoran kausaalisen teorian keskeiset argumentit osoitetaan riittämättömiksi samoin kuin kausaaliset viittausmekanismit sekä viittausintentiot. Lisäksi kyseisen teorian "intuitiiviset argumentit" osoitetaan perustuvan väärinymmärrykseen ja selitetään työssä postuloituun viittauksen perusskeemaan perustuviksi. Tämä skeema selittää kielellisten ilmausten viittauksen edellytyksen. Viittaus on informaation välitykseen ja neurokognitiivisiin prosesseihin perustuvaa, fregeläisen teorian mukaisesti. Työ antaa tälle näkemykselle neurotieteellisen viitekehyksen.
Subject: teoreettinen filosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
peuhu_dissertation.pdf 912.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record