Leikkiä, turvaa ja kavereita : lasten näkökulma koulupihan hyvinvointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423387
Title: Leikkiä, turvaa ja kavereita : lasten näkökulma koulupihan hyvinvointiin
Author: Eskelinen, Riikka Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423387
http://hdl.handle.net/10138/44830
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: The aim of this study was to investigate children's well-being by using the principles of child perspective research (Karlsson and Karimäki 2012). The purpose was to hear children's voice and listen to children's perspectives about their well-being in schoolyard. This study is part of the project "Children tell of their well-being - who listens?" TelLis, project number 1134911). The project is led by Liisa Karlsson. In the project the aim is to gain a new understanding of children's lived and experienced well-being by listening to children's narratives of well-being. I analysed 38 photographs and 38 stories that children had told by using the Storycrafting Method. The study was qualitative. Based on the results, it was found that following factors influence on children's well-being in schoolyard: possibility to act and play, cosy environment, friends, possibilities to influence, feeling of safety. The results show that following factors prevent children's well-being in schoolyard: restrictioning of play and action, untidy and unsuitable environment, problems in peer relationships, the lack of possibilities to influence, insecurity and dangerousness.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lasten hyvinvointia lapsinäkökulmaisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda lasten ääni kuuluviin ja korostaa lasten kuulemisen tärkeyttä. Tutkimuksessa tarkastellaan lasten ottamia valokuvia ja niistä kerrottuja tarinoita koulupihan kivoista ja ikävistä paikoista. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia, millaiset tekijät lasten mielestä luovat tai estävät hyvinvointi koulupihalla. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat osallisuus, toimijuus ja oman äänen kuuluminen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että näillä tekijöillä on tärkeä vaikutus hyvinvoinnin edistämisessä (ks. Kronqvist ja Kumpulainen 2011). Menetelmät. Tutkimus liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin!" (TelLis, projektinumero 1134911). Tutkimuksen aineisto on kerätty osana Lapsiturvallisuus-hanketta, joka on kerätty Kouvolan seudulla vuonna 2007. Hankkeita johti Liisa Karlsson. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Karlssonin kehittämää PhotoTelling -menetelmää, jossa yhdistetään valokuvausta ja sadutusta. Lapsia pyydettiin kertomaan päiväkodin ja koulun pihan kivoista ja ikävistä paikoista ja valokuvaamaan niitä. Valokuvaamisen jälkeen lapset kertoivat ottamistaan valokuvista sadutusmenetelmän avulla. Aineistoni koostuu yhden alakoulun neljännen ja viidennen luokan oppilaiden pareittain ottamista valokuvista (N38) ja valokuvien äärellä kerrotuista tarinoista (N38). Tutkimus on laadullista ja lapsinäkökulmaista tutkimusta ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että lasten mielestä koulupihan hyvinvointia luovat mahdollisuus toimia ja leikkiä, viihtyisä ympäristö, kaverit, vaikuttamismahdollisuudet sekä turvallisuuden tunne. Lasten mielestä hyvinvointia estävät leikin ja toiminnan rajoittaminen, epäsiisti ja toimintaan sopimaton ympäristö, vertaissuhteiden toimimattomuus, vaikuttamismahdollisuuksien puute sekä turvattomuus ja vaarallisuus.
Subject: children
well-being
studies of child perspective
lapset
hyvinvointi
lapsinäkökulmainen tutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
leikkiat.pdf 566.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record