Modal Epistemology : A Study of the Conditions of Knowledge

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423391
Title: Modal Epistemology : A Study of the Conditions of Knowledge
Author: Hirvelä, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423391
http://hdl.handle.net/10138/44834
Thesis level: master's thesis
Discipline: Theoretical Philosophy
Teoreettinen filosofia
Teoretisk filosofi
Abstract: This thesis examines the necessary and sufficient conditions of knowledge from the perspective of modal epistemology, and thus attempts to explicate the nature of knowledge. This study aims to answer the question what is knowledge? The main hypothesis is that by excluding those beliefs that are true only in virtue of good epistemic luck outside of knowledge, we might find the necessary and sufficient conditions of knowledge. The structure of the thesis is four folded. The first part defines epistemic luck. After that, two widely discussed modal conditions safety and sensitivity (which aim to define knowledge as essentially as a non-lucky true belief) are evaluated. After critically evaluating both of these conditions and having found them wanting, a novel modal condition is presented which is superior to both safety and sensitivity. The new condition global safety differs from existing modal conditions in terms of what beliefs count as relevant when determining whether a subject has knowledge or not. Global safety is concerned not only about the truth of the belief formed in the actual world, but also about the truth of the beliefs formed in possible worlds. According to global safety a subject has knowledge only if she could not easily have erred. To know is to be safe from error. The condition developed in the study is offered as expressing both the necessary and sufficient conditions of knowledge. The study presents widely contemporary modal epistemology and evaluates different positions critically. The thesis makes also a positive contribution to contemporary discussion and defends a novel view, which the author hopes to be of significance.Tämä tutkielma tarkastelee tiedon välttämättömiä ja riittäviä ehtoja modaalisen epistemologian näkökulmasta ja pyrkii valottamaan tiedon luonnetta. Työn tavoitteena on vastata kysymykseen Mitä tieto on? Työn päähypoteesina on, että rajaamalla tiedon ulkopuolelle uskomukset, jotka ovat vain onnekkaasti tosia, voidaan löytää tiedon välttämättömät ja riittävät ehdot. Tutkielman rakenne on nelijakoinen. Työ alkaa episteemisen onnen määrittelyllä. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kahta kirjallisuudessa laajasti käsiteltyä modaalista ehtoa - turvallisuus- ja herkkyysehtoa - jotka pyrkivät rajaamaan episteemisesti onnekkaat uskomukset tiedon ulkopuolelle. Kirjallisuudessa esitetyt modaaliset ehdot todetaan riittämättömiksi, minkä jälkeen esitetään uudenlainen modaalinen ehto - globaali turvallisuusehto - joka vaikuttaa huomattavasti lupaavammalta kuin sen kilpailijat. Globaali turvallisuusehto eroaa edeltäjistään sen suhteen, mitkä uskomukset se laskee oleellisiksi määriteltäessä onko jollain tiedon subjektilla tietoa vai ei. Globaali turvallisuusehto ei keskity vain aktuaalisessa maailmassa muodostetun uskomuksen totuuteen, vaan vaatii myös, että mahdollisissa maailmoissa uskottujen propositioiden on oltava tosia. Globaalin turvallisuusehdon mukaan subjektilla on tietoa vain jos hän ei olisi voinut erehtyä kovinkaan helposti. Tietäminen on sitä, että on turvassa erheeltä. Tutkielmassa kehiteltyä globaalia turvallisuusehtoa päädytään esittämään tiedon välttämättömäksi ja riittäväksi ehdoksi. Työ esittelee laajasti tuoreinta modaalista epistemologiaa koskevaa kirjallisuutta ja arvioi kriittisesti esitettyjä kantoja. Tutkielma ei kuitenkaan ole vain kriittinen katsaus modaaliseen epistemologiaan, vaan siinä muotoillaan uusi turvallisuusehtoon perustuva tiedon analyysi ja puolustetaan sen paremmuutta suhteessa aiemmin esitettyihin.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
modalepi.pdf 496.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record