Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset ja -riskit

Show simple item record

dc.contributor.author Leskinen, Pekka
dc.contributor.author Holma, Anne
dc.contributor.author Manninen, Kaisa
dc.contributor.author Sinkko, Taija
dc.contributor.author Pasanen, Karri
dc.contributor.author Rantala, Mirja
dc.contributor.author Sokka, Laura
dc.date.accessioned 2014-04-14T07:35:35Z
dc.date.available 2014-04-14T07:35:35Z
dc.date.issued 2014-04-15
dc.identifier.isbn 978-952-11-4294-9 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44838
dc.description.abstract Tässä työssä tarkasteltiin uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja riskejä. Selvitys on toteutettu laajana kirjallisuuskatsauksena ja laadullisena asiantuntija-arviona. Selvityksessä on koottu tietoa energiamuotojen koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista muun muassa ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen, rehevöitymiseen, veden kulutukseen, luonnon monimuotoisuuteen, maankäyttöön, pienhiukkasten muodostumiseen, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön ja otsonikatoon. Ympäristövaikutuksia on tarkasteltu sekä yksikkövaikutuksittain, että vuoden 2020 uusiutuvien energialähteiden tuotantotavoitteet huomioiden. Lisäksi laadittiin toimenpide-ehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita sisältävä priorisoitu lista keskeisimmistä tietoaukoista ja kehittämistoimenpiteistä uusiutuvan energian toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimisessa Suomessa. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että eri energiamuotojen ympäristövaikutuksista ei ole riittävästi määrällistä ja keskenään vertailukelpoista tietoa. Tästä syystä arvio ympäristövaikutuksista tehtiin laadullisena asiantuntija-arviona. Tutkimuksessa sovelletun laadullisen lähestymistavan tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, mutta kykenevinä nostamaan esille joukon keskeisiä kysymyksiä liittyen esimerkiksi metsäenergian ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin ja peltoenergian vesistöjä rehevöittäviin vaikutuksiin. Tärkeimmäksi jatkotutkimusaiheeksi nousi kattavan ja vertailukelpoisen LCA-tutkimuksen toteuttaminen uusiutuvan energian tuotantovaihtoehdoille. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 9/2014 fi
dc.subject uusiutuva energia fi
dc.title Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset ja -riskit fi
dc.title.alternative Kirjallisuuskatsaus ja asiantuntija-arvio fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa ympäristövaikutukset fi
dc.subject.ysa elinkaariarviointi fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_9_2014.pdf 443.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record