Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma

Show simple item record

dc.contributor.author Hagman, Anne-Marie
dc.date.accessioned 2014-04-22T11:56:39Z
dc.date.available 2014-04-22T11:56:39Z
dc.date.issued 2009-01-01
dc.identifier.isbn 978-952-11-3419-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1742 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44936
dc.description.abstract Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Inkoon kunnan yhteisprojektia jatkettiin tekemällä Inkoon Linkullasjönille kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. Kunnostussuunnitelmassa esitetään kunnostusmenetelmien periaatteet ja niiden soveltuvuus Linkullasjönille. Paikallisten toimijoiden kanssa määritettiin yhdessä järvelle tavoitetila. Linkullasjön voidaan luokitella reheväksi järveksi. Vesikasvillisuus aiheuttaa umpeenkasvua järven itäja länsipäissä. Kalasto on todettu särkikalavaltaiseksi. Järvessä on ollut myös happikatoja ja leväkukintoja. Linkullasjönin sedimentti on todettu sisäkuormitteiseksi. Linkullasjönin valuma-alueella on paljon peltoviljelyä. Tämän osuus laskennallisesti arvioidusta fosforikuormituksesta on lähes 90 %. Järven kunnostuksessa onkin erittäin tärkeää tehdä ulkoista ja etenkin maatalouden kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Hapetusta kannattaa harkita varteenotettavana kunnostusmenetelmänä. Linkullasjönille esitetään tehtäväksi yksityiskohtaisempi hapetussuunnitelma, mistä ilmenee juuri kyseiseen järveen teholtaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva laitteisto, järven hapetustarve ja laitteen sijainti. Erittäin umpeenkasvaneen luusuan ruoppausta voidaan harkita. Toimenpide kannattaa kuitenkin suunnitella tarkasti. Ruoppauksessa on huomioitava erityisesti sen aiheuttamat mahdolliset haitat alapuoliseen Inkoonjokeen. Meritaimenen olisi mahdollista nousta Linkullasjöniin Inkoonjokea pitkin. Ruoppaus saattaisi kuitenkin jopa parantaa meritaimenen nousumahdollisuutta ja yleensä veden virtausta järvessä. Samoin vesikasvien niitto saattaa parantaa veden virtausta. Hoitokalastusta voidaan jatkaa. Kalastuksen säätelyssä kannattaa ottaa huomioon kuhalle sopivat suositukset, kuten verkkojen silmäkokorajoitus. Meritaimenen mahdollisia kutupaikkoja voidaan kartoittaa maastokäynnein. Järven soveltuvuus ravuille kannattaa määrittää maastotutkimuksen avulla ja varmistaa rapukannan tiheys koeravustuksin. Ravustuksen säätelyä kannattaa miettiä koeravustuksen perusteella. Veden laadun seuranta on erittäin tärkeää, jotta eri menetelmien vaikutukset järven tilaan nähdään ajoissa. Happipitoisuuden seurantaa varten suositellaan ostettavan happimittari. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Uudenmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries UUDra 5/2009 fi
dc.title Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma fi
dc.type Kirja

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_5_2009.pdf 1.338Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record