Kirkkonummen Morsfjärdenin kunnostussuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44937

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_6_2006.pdf 3.675Mb PDF View/Open
Title: Kirkkonummen Morsfjärdenin kunnostussuunnitelma
Editor: Niinimäki, Juhani; Grönholm, Leena
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2006-11-01
Belongs to series: UUDra 6/2006
ISBN: 952-11-2500-4
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44937
Abstract: Morsfjärden on Kirkkonummella sijaitseva mataloituva merenlahti, joka on kahden pitkän ja kapean salmen kautta yhteydessä avomereen. Kesällä 2003 ja 2004 lahdella nousi erityiseksi ongelmaksi runsaana kasvanut tähkä-ärviä uposkasvi, joka rajoitti merkittävästi vesialueen käyttöä. Morsfjärdenin ja siihen liittyvien salmien rannoilla sijaitsee toistasataa kiinteistöä, melontaseuran tukikohta sekä venesatama. Alue on myös suosittu kalastuskohde, joten tarve parantaa vesialueen käyttömahdollisuuksia on suuri. Toisaalta Morsfjärden sijoittuu osittain Medvastö-Stormossen Natura 2000 -alueelle, jonka luontoarvot on otettava huomioon kaikissa aluetta koskevissa suunnitelmissa. Lahden kunnostusta ja hoitoa edistämään perustettiin vuonna 2004 yhdistys Pro Morsfjärden ry, joka teetti vuoden 2005 aikana nyt julkaistavan kunnostussuunnitelman yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Kunnostussuunnitelma- hankkeeseen saatiin rahoitusta EU:n Leader+ -ohjelmasta. Kunnostussuunnitelmaa varten tehtiin perusteelliset selvitykset vesialueen käytöstä, kuormituksesta, vesialueen tilasta, virtaamasta ja vedenvaihdosta sekä Natura-alueen luontoarvoista. Tähkä-ärviän ekologiasta ja poistomenetelmistä laadittiin kirjalllisuuskatsaus, jonka perusteella toteutettiin kunnostussuunnitelmassa raportoidut kokeilut kasvin jäädyttämisestä ja poistosta. Näiden selvitysten perusteella kunnostussuunnitelmassa arvioidaan alueen uhkatekijöitä ja kunnostusmahdollisuuksia sekä esitetään suosituksia jatkotoimenpiteistä.
Subject (ysa): lahdet
vesistöjen kunnostus
Kirkkonummi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record