Kunnostustöiden vaikutus Pukkilan Kanteleenjärven kasvillisuuteen ja linnustoon

Show simple item record

dc.contributor.author Lammi, Esa
dc.date.accessioned 2014-04-25T06:33:08Z
dc.date.available 2014-04-25T06:33:08Z
dc.date.issued 2006-12-25
dc.identifier.isbn 952-11-2502-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1734 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44962
dc.description.abstract Itä-Uudellamaalla sijaitsevan Kanteleenjärven kesäveden pintaa nostettiin kahden vuoden välein 20 cm vuosina 2000–2002. Myös rantapensaikkoja raivattiin. Toimenpiteillä pyrittiin Natura 2000 -verkostoon kuuluvan lintujärven umpeenkasvun estämiseen ja linnustollisen arvon säilyttämiseen. Pinnannoston vaikutuksia Natura-alueeseen tutkittiin kartoittamalla alueen kasvillisuus ja pesimälinnusto ennen pinnannostoa (1999) sekä pinnannostojen jälkeen (kasvillisuus vuosina 2002 ja 2005, pesimälinnusto vuosittain 2000–2005). Avovesialueen kasvillisuus väheni toivotusti pinnannoston jälkeen ja uposkasvilajistossa tapahtui suuria runsaudenmuutoksia. Myös vesialueen ilmaversoiskasvillisuus väheni. Kelluslehtikasvillisuus taantui paikoin. Ilmaversoiskasvustojen leviäminen avoveden suuntaan päättyi. Pesimälinnusto monipuolistui pinnannoston jälkeen. Uusina lajeina kotiutuivat mm. kaulushaikara, silkkiuikku, härkälintu ja rastaskerttunen. Pesivien vesilintujen määrä kasvoi vain vähän, mutta lokkilintujen parimäärä kasvoi tuntuvasti. Pesimälinnuston suojelupistearvo kasvoi kunnostustöiden jälkeen keskimäärin 39 %. Kanteleenjärven esimerkki osoittaa, että maltillinen pinnannosto on tehokas keino lintujärven kunnostamiseen ja linnustollisen arvon säilyttämiseen. Pensaikkojen raivaamisesta saatu hyöty sitä vastoin jäi lyhytaikaiseksi, sillä tyvestä katkaistut pensaat vesoivat nopeasti veden vallassa olevilla alueillakin. Pinnannoston jälkeen pensaikot eivät kuitenkaan ole levittäytyneet uusille alueille. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Uudenmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries UUDra 7/2006 fi
dc.title Kunnostustöiden vaikutus Pukkilan Kanteleenjärven kasvillisuuteen ja linnustoon fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Kanteleenjärvi fi
dc.subject.ysa Natura 2000 fi
dc.subject.ysa järvet fi
dc.subject.ysa lintuvesialueet fi
dc.subject.ysa kosteikot fi
dc.subject.ysa pesintä fi
dc.subject.ysa linnut fi
dc.subject.ysa vesikasvillisuus fi
dc.subject.ysa vesistöjen kunnostus fi
dc.subject.ysa Pukkila fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_7_2006.pdf 6.312Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record