Karjaan Kolijärven (Gålisjön) kunnostussuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44973

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_10_2008.pdf 2.147Mb PDF View/Open
Title: Karjaan Kolijärven (Gålisjön) kunnostussuunnitelma
Author: Hagman, Anne-Marie
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-07-28
Belongs to series: UUDra 10/2008
ISBN: 978-952-11-3172-1
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44973
Abstract: Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karjaan kaupungin yhteisprojektina selvitettiin Karjaan Kolijärven (Gålisjön) perustila ja kuormitus sekä laadittiin näiden pohjalta kunnostussuunnitelma. Työ oli osa uutta kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. Perustilan selvityksessä huomioitiin veden laatu, kasvillisuus ja kalasto. Koska kalastosta ei ollut aikaisempaa tietoa tehtiin järvelle koekalastus. Kuormitusta arvioitiin laskennallisesti ja karttatarkastelun avulla. Kunnostussuunnitelmassa käytiin läpi kunnostusmenetelmien periaatteet ja niiden soveltuvuus Kolijärvelle. Lisäksi esitettiin seurantaohjeita niin veden laadun, kasvillisuuden kuin kalastonkin suhteen. Paikallisilta aktiiveilta (Kolijärven vedenhoitoyhdistys ry) kysyttiin heidän käsitystään järven tämänhetkisestä tilasta ja määritettiin yhdessä järvelle tavoitetila. Kalaston rakenteen muuttaminen osoittautui tärkeimmäksi kunnostusmenetelmäksi Kolijärven tilan parantamiseen.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
järvet
seuranta
kuormitus
Karjaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record