Siuntion Karhujärven kunnostussuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44975

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_9_2008.pdf 2.039Mb PDF View/Open
Title: Siuntion Karhujärven kunnostussuunnitelma
Author: Hagman, Anne-Marie
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-07-28
Belongs to series: UUDra 9/2008
ISBN: 978-952-11-3171-4
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44975
Abstract: Uudenmaan ympäristökeskuksen Siuntion kunnan yhteisprojektina tehtiin Siuntion Karhujärvelle (Björnträsket) perustilan ja kuormituksen selvitys sekä laadittiin näiden pohjalta kunnostussuunnitelma. Työ oli osa uutta kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. Perustilan selvityksessä huomioitiin veden laatu, kasvillisuus ja kalasto. Koska kalastosta ei ollut aikaisempaa tietoa tehtiin järvelle koekalastus. Kuormitusta arvioitiin laskennallisesti ja karttatarkastelun avulla. Kunnostussuunnitelmassa käytiin läpi kunnostusmenetelmien periaatteet ja niiden soveltuvuus Karhujärvelle. Lisäksi esitettiin seurantaohjeita niin veden laadun, kasvillisuuden kuin kalastonkin suhteen. Paikallisten aktiivien kanssa (Karhujärven suojeluyhdistys ry) määritettiin yhdessä järvelle tavoitetila. Karhujärvi on erittäin rehevä järvi, jonka suurin ongelma on todella suuri ulkoinen kuormitus. Järvessä esiintyy leväkukintoja ja happikatoja. Kalasto on särkikalavaltaista. Vesikasvit aiheuttavat umpeenkasvua etenkin järvenpohjoispäässä. Karhujärven valumaalueella olisi ensisijaisen tärkeää tehdä ulkoista kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Järvessä tehtävillä toimenpiteillä on vaikeampi parantaa järven tilaa tällä hetkellä, mutta sen säilyttäminen tämänhetkisellä tasolla on mahdollista. Karhujärven tehokalastusta kannattaa jatkaa edelleen. Kalastuksen säätelyyn ehdotetaan uusia sääntöjä. Meritaimenen nouseminen Karhujärveen ja siitä edelleen Palojokeen tai Risubackajokeen on huomioitava. Lisäksi vesikasvillisuutta voidaan niittää.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
järvet
seuranta
kuormitus
Siuntio


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record