Långvassfjärdenin ruovikon yleissuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44978

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_8-2009.pdf 1.552Mb PDF View/Open
Title: Långvassfjärdenin ruovikon yleissuunnitelma
Author: Suikkari, Eeva
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2009-10-28
Belongs to series: UUDra 8/2009
ISBN: 978-952-11-3521-7
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44978
Abstract: Viron ja Suomen yhteisen ruokohankkeen päätavoitteena on luoda perusteet rannikkoalueiden ruovikoiden kestävän kehityksen mukaiselle käytölle. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan valituille pilottialueille toimenpiteitä bioenergiaan, ruokorakentamiseen, biodiversiteettiin, vesiensuojeluun sekä maisema-arvoihin liittyen. Pilottialueiden osalta on tarkoitus osoittaa, missä ruovikoita voidaan määräaikaisesti tai pysyvämmin hyödyntää bioenergiana ja rakentamisessa ja missä alueet tulee peruskunnostaa esimerkiksi merenrantaniityiksi, tai jättää luonnontilaiseksi tai hoitaa varovaisesti. Toimenpidealueille luodaan työmenetelmiä, joiden avulla toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa jatkossa alueiden arvon ja hyödyntämisen kannalta parhaalla tavalla. Yksi hankkeen pilottialueista on Långvassfjärdenin, noin 113 hehtaarin ruovikkoalue Inkoon Kopparnäsissä. Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva matala merenlahti on tärkeä linnuston muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena, mutta umpeenkasvun myötä alueen linnustollinen arvo on laskenut suojeluohjelman vahvistamisen jälkeen. Suunnitelman hoitotoimenpiteet keskittyvät umpeenkasvaneelle merenrantaniitylle, jonka kunnostaminen lisäisi alueen linnustollista arvoa merkittävästi. Suunnitelman lähtökohtana on alueen nykytilanne, entinen maankäyttöhistoria sekä nykyiset maanomistusolot.
Subject (ysa): järviruoko
hyötykäyttö
niityt
rannikkovedet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record