Selvitys Myrskylänjoen yläosan kunnostustarpeista

Show simple item record

dc.contributor.author Toivonen, Ville
dc.date.accessioned 2014-04-28T07:06:27Z
dc.date.available 2014-04-28T07:06:27Z
dc.date.issued 2008-04-28
dc.identifier.isbn 978-952-11-3124-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1742 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44986
dc.description.abstract Myrskylän Kirkkojärvestä alkunsa saava Myrskylänjoki on 25 kilometriä pitkä Koskenkylänjoen sivuuoma. Joen yläosalla valuma-alue on pelto- ja metsävaltaista aluetta, jolla sijaitsee Kirkkojärven lisäksi mm. Sopajärvi ja Niemenjärvi. Myrskylän taajama-alue sijoittuu Kirkkojärven luoteispuolelle. Valuma-alueella olevien peltojen tulvimisen ehkäisemiseksi toteutettiin 1990-luvun vaihteessa Kirkko-, Sopa- ja Niemenjärven järjestelytyö. Hankkeen aikana perattiin järvien välisiä uomia sekä Myrskylänjokea. Lisäksi Myrskylänjokeen rakennettiin kolme pohjapatoa. Kirkkojärven luusuaan rakennettiin järjestelypato järven vedenpinnan säätelemiseksi. Järjestelytyön jälkeen uomien tila on ollut paikoin huono. Perkausalueille on suositeltu mm. rapujen elinolosuhteita parantavia toimenpiteitä. Vuonna 2004 tehdyn virtavesien kunnostuskyselyn perusteella Myrskylänjoella tulisi tehdä ranta-alueiden kunnostuksia ja lisätä kaloille soveltuvia elinalueita. Myrskylänjoen yläosan valuma-alueen rakenteellinen tila kartoitettiin vuonna 2006 Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Myrskylänjoen pääuomasta inventoitiin 12 kilometrin osuus. Lisäksi joen latvavesiä ja sivuhaaroja inventoitiin yhteensä 9 kilometriä. Kartoituksen pohjalta annettiin vesieliöiden elinmahdollisuuksia parantavia toimenpide-ehdotuksia. Samalla suunniteltiin myös alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Ehdotuksia annettaessa on otettu huomioon luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteet. Selvityksen perusteella olisi tarvetta tehdä Myrskylänjoen valuma-alueelle kunnostussuunnitelma ja suojavyöhykeselvitys. Kalastusalueen toivotaan myös tekevän Myrskylänjoelle käyttö- ja hoitosuunnitelman. Joen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi parantaa ja kalastuksen valvontaa joella kannattaisi lisätä. Myös kalaistutuksia tulisi jatkaa. Saalisrajoitusten avulla voitaisiin parantaa kalojen ja rapujen lisääntymismahdollisuuksia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Uudenmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries UUDra 7/2008 fi
dc.title Selvitys Myrskylänjoen yläosan kunnostustarpeista fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa joet fi
dc.subject.ysa joenperkaus fi
dc.subject.ysa virtavedet fi
dc.subject.ysa vesistöjen kunnostus fi
dc.subject.ysa kalatalous fi
dc.subject.ysa Myrskylänjoki fi
dc.subject.ysa Myrskylä fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_7_2008.pdf 1.771Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record