Hengellistä, sosiaalista ja kansallista huolenpitoa : Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämä suomenkielinen kirkollinen toiminta Ruotsissa 1945 - 1967

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9871-0
Title: Hengellistä, sosiaalista ja kansallista huolenpitoa : Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämä suomenkielinen kirkollinen toiminta Ruotsissa 1945 - 1967
Author: Rohkimainen, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-05-24
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9871-0
http://hdl.handle.net/10138/45049
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The main purpose of this study was to find out motives of the Lutheran Church of Finland for its activities in Sweden during years 1945-1967. Work as itself was made by a national ecclesiastical organization Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto (SKSK). Church of Sweden had already organized activities for Finnish speaking inhabitants especially in northern Sweden. It also had a Finnish congregation in Stockholm. The main sources for the study were the archives of the Diaspora committee of the SKSK which are located in the National Archive of Finland and the in Unit for Ministry to Finns Abroad, which is under the Department of International Relations of Lutheran Church of Finland. During 1945-1949 the Diaspora committee sent pastor Aarne Siirala to Stockholm to organize all kinds of help from Sweden to Finland. The other task for him was to serve as a Finnish speaking pastor among Finns in Stockholm and nearby. He had time only for the charitable duties. And when fundraising collapsed because of some malpractices, pastor Siirala moved back to Finland. Year 1947 Finnish pastor Yrjö Knuutila got a short message from Sweden. The message was sent by an Ingrian, who wanted to get some Lutheran spiritual guidance to Borås where they lived. Political situation in Finland was very vulnerable because of the cautious relationship with Soviet Union. Knuutila discussed with SKSK s General Secretary Toivo Laitinen what to do. They had both participated the Winter war and the Continuation war and were members of a new theological movement Asevelipapit. This new group believed that that the Lutheran Church should take part to everyday life and follow brothers wherever they go. Knuutila and Laitinen descided to act. They organized Finnish pastors to travel to Sweden to give a finnish sermon to Ingrians. In 1950 s immigration from Finland to Sweden increased. The consequences were of many kinds. First most of the Finns stayed in Stockholm and its neighboring area and later even western and southern parts of Sweden. The Lutheran Church of Finland started a wide social work in Finland. The state of Finland couldn t act in Sweden. So, church was the only Finnish organization that could help Finns in need. Social work was a large investment for SKSK during 1950 s. It cost a half of its incomes. Because of the lack of money Diaspora committee tried to find suitable partners. It started to co-operate f. ex. with the Kummikuntaliitto and Suomi-Seura, Finland Society. In 1960 s the Diaspora committee started to activate laymen. Together with active laymen several ecclesiastical groups were initiated in central Sweden. Even the church of Sweden could open some post for Finnish pastors. Finns organized together a national ecclesiastical event in Sweden in 1961. The church of Sweden reacted when the Ingrians stayed in Sweden in 1948. Swedish Lutheran bishops founded a church committee for refugees. They helped Ingrians by employing a Finnish speaking pastor Hugo Grape and by founding a newspaper called Isien Usko. Later in 1960 s Swedish bishops supported somehow the Finnish speaking ecclesiastical work, but their efforts were restrained by the state of Sweden. In northern Sweden Finnish speaking ecclesiastical work continued during the years as a normal function of a Lutheran congregation. Diaspora committee sent pastors to north quite actively till the beginning of 1953, but after that quite seldom. The Church of Sweden reacted to the needs of the Finns, but slowly. The Finns in Sweden regarded that the tact was too slow. They decided to act themselves. In May 1967 the Finns founded a new national organization in Sweden called Ruotsin suomenkielisen seurakuntatyön keskus (RSSK). The new organization was ment to serve as an interest group for the Finns and specially for the Finnish speaking ecclesiastical activities. First the motives of Lutheran church to organize activities in Sweden were slightly affected by the Finnish nationalism. Then the motive was to give social help because Lutheran church was the only organization to be able to act in Sweden. Lutheran Church could concentrate to spiritual work in 1960 s when it started to train laymen and the Church of Sweden could employ some pastors.Tutkimus selvittää, miksi Suomen luterilainen kirkko alkoi järjestää suomenkielistä kirkollista toimintaa Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen. Ruotsin kirkko järjesti suomenkielistä toimintaa Pohjois-Ruotsissa ja Tukholmassa oli suomenkielinen seurakunta. Suomenkielistä toimintaa toteutti käytännössä Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto (SKSK). Tutkimuksen päälähteenä ovat SKSK:n arkistossa sijaitsevat diasporatoimikunnan asiakirjat, joita on myös Kirkon ulkosuomalaistyön yksikön (KUOA) arkistossa. SKSK:n arkisto sijaitsee Kansallisarkistossa ja KUOA:n arkisto kirkkohallituksen alaisen Kirkon ulkoasiain osaston tiloissa. Tutkimusaikana v. 1945 - 1967 Suomen kirkon toteuttaman työ aktivoitui ja laajeni. Tutkimus jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäinen pääluku tuo esiin sen, miten Suomen kirkon toiminnan taustalla v. 1945 1949 oli käsitys siitä, että kirkon tehtävänä on järjestää suomenkielistä kirkollista toimintaa kaikille suomenkielisille ja suomensukuisille. Ajatus luontui hyvin diasporatyössä mukana oleville henkilöille, joista monet olivat olleet mukana heimotyössä ja asevelitoiminnassa. Konkreettisesti toiminta oli Suomeen tulevien avustusten koordinointia, tiedotustoimintaa sekä inkeriläisten sielunhoidon järjestämistä. 1950-luvulla suomalaisten siirtolaisuus Ruotsiin kasvoi merkittävästi. Vaikka Ruotsiin lähetettiin Suomesta pappeja, Suomen kirkon toiminta alkoi keskittyä sosiaaliseen työhön. Suomen valtio ei voinut hoitaa auttamistyötä Ruotsissa. SKSK perusti sosiaalikuraattorin viran Tukholmaan v. 1950 ja Göteborgiin v. 1955. Sosiaalityöhön käytettiin lähes puolet diasporakomitean varoista 1950-luvulla. Varat toimintaan saatiin pääasiassa kirkon keskusrahastosta ja yhdestä vuosittaisesta kolehdista. SKSK pyrki löytämään yhteistyökumppaneita tekemällä yhteistyötä Kummikuntaliiton ja Suomi-Seuran kanssa. Lisäksi diasporatoimikunta huolehti siitä, että suomenkielisillä oli nimenomaan Göteborgissa käytössään sopiva kokoontumistila, vaikka toiminta pyrittiin järjestämään pääosin paikallisseurakuntien tiloissa. Diasporakomitea alkoi painottaa maallikoiden vastuuta seurakuntatyöstä v. 1960 1967. Eri puolille Ruotsia perustettiin seurakuntapiirejä, joita maallikot johtivat yhteistyössä Ruotsissa toimivien suomenkielisten viranhaltijoiden kanssa. Vaikka Ruotsin kirkko alkoi 1960-luvulla palkata suomenkielisiä pappeja, kehitys oli niin hidasta, että suomalaiset päättivät v. 1967 perustaa valtakunnallisen järjestön Ruotsin suomenkielisen seurakuntatyön keskuksen. Diasporakomitea lähetti suomenkielisiä pappeja saarnamatkoille Pohjois-Ruotsiin v. 1953 saakka, mutta sen jälkeen melko harvoin. Suomen kirkon motiivi tehdä suomenkielistä seurakuntatyötä Ruotsissa oli 1940-luvun lopulla vielä aavistuksen verran nationalistinen. Sen jälkeen motiivina oli hoitaa hengellisen työn ohella sosiaalista auttamistyötä. Varsinaiseen hengelliseen työhön keskityttiin vasta 1960-luvulla suomenkielisten maallikoiden tuella.
Subject: kirkkohistoria
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rohkimainen_väitöskirja.pdf 2.068Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record