Todennäköisin vaihtoehto : Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9791-92-7
Title: Todennäköisin vaihtoehto : Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta
Author: Ala-Prinkkilä, Jouko
Other contributor: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, systemaattinen teologia
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Theology
Publisher: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura
Date: 2014-05-17
Language: fi
Belongs to series: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja - URN:ISSN:0356-9349
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9791-92-7
http://hdl.handle.net/10138/45068
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Most Probable Alternative: Richard Swinburne on the Rationality of Christian Theism The relationship between faith and reason is a fundamental theme in philosophy of religion. In recent decades it has been dealt with in new ways. The focus has shifted from the question is faith rational? to the question what kind of rationality should faith be required of? This new focus reflects the breaking of the philosophical consensus concerning rationality, which in turn has given rise to a vivid discussion on the nature and terms of the rationality of religious faith. A significant contribution to the discussion has been made by apologetically oriented British philosopher and theologian Richard Swinburne (1934- ). The aim of this study is to explicate and evaluate Swinburne s conception of the rationality of Christian theism. The study employs a conceptions and argumentation analysis. I analyse Swinburne s cumulative argumentation on behalf of Christian theism and the key concepts in that argumentation. I also evaluate his views by taking into account their assessment in the critical discussion, and their refinement and modification by him. The most important sources are the books included in Swinburne s trilogy of theism and his tetralogy of Christian theism, as well as his epistemological works. According to Swinburne, approving the rationality of Christian theism requires showing that the Christian Creed is more probable than the creeds of other religions. The process of doing so requires three steps: first, a demonstration that it is probable to some degree on reasonably believed evidence that there is a God; secondly, a demonstration that it is more probable, if there is a God, that the other items of the Christian Creed are true than the other items of some rival theistic creed; and thirdly, a demonstration that it is more probable that the Christian Creed as a whole is true than any non-theistic religious creed. This study attempts to prove that Swinburne's cumulative argumentation does not reach the universalist goal of his apologetic program: it fails in its efforts to show the probability of Christian theism with respect to generally accepted inductive principles and basic beliefs. I draw particular attention to his objective Bayesian epistemology, as it includes some problems that undermine the credibility of his cumulative argumentation on behalf of Christian theism. This study is the first to attempt to give a detailed and comprehensive picture about Swinburne s philosophy of religion.Todennäköisin vaihtoehto: Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta Brittiläinen filosofi ja teologi Richard Swinburne (1934-) on aikamme näkyvimpiä uskon ja järjen suhteen poh¬tijoita. Apologeettisesti suuntautunut Swinburne on työskennellyt sekä tieteenfilosofiaan että uskonnonfilosofiaan erikoistuneena professorina. Hän soveltaa tie¬teenfilosofian piirissä kehitettyä bayesiläistä todennäköisyyslogiikkaa uskonnon¬filosofisiin kysymyksiin. Hänen ajattelussaan kysymys uskon ja järjen suhteesta muotoutuu seuraavasti: kuinka todennäköisen maailman¬katsomuksellisen vaihtoehdon kristinusko tarjoaa yleisesti hyväksyttyjen päättelyperiaatteiden ja todistusaineiston perusteella? Swinburnen mukaan kristinuskon rationaalisuus edellyttää, että kristinusko osoitetaan muita maailmankatsomuksia todennäköisemmäksi vaihtoehdoksi. Hänen uskonnonfilosofinen tuotantonsa muodostaa laajan kumulatiivisen eli todistusvoimaa kasvattavan argumentaation, jossa käsitellään ensin teismin ja sitten kristillisen teismin todennäköisyyttä. Swinburne pyrkii argumentaationsa ensimmäisessä vaiheessa osoittamaan, että Jumala on todennäköisesti olemassa. Toisessa vaiheessa hän pyrkii osoittamaan muun muassa seuraavaa: Raamattu sisältää erittäin todennäköisesti Jumalan ilmoituksen ihmiselle; Jeesus Nasaretilainen on erittäin todennäköisesti ihmiseksi syntynyt ja kuolleista noussut Jumala; maailmassa havaittava paha ei vähennä kristillisen teismin todennäköisyyttä. Jouko Ala-Prinkkilä analysoi ja arvioi tutkimuksessaan kriittisesti Swin¬burnen argumentaatiota kristinuskon todennäköisyyden puolesta sekä tuohon argumentaatioon liittyviä käsitteitä. Hän kiinnittää erityistä huomiota Swinburnen käsitykseen uskomisen luonteesta ja järkevyydestä. Arvioinneissaan hän käyttää apuna Swinburnea kommentoivaa kansainvälistä kirjallisuutta. Ala-Prinkkilän väitöskirja on ensimmäinen tutkimus, joka käsittelee Swinburnen ajattelua sekä kokonaisvaltaisesti että yksityiskohtaisesti johdattaen lukijansa aikamme uskonnonfilosofian ydinteemoihin. Se haastaa pohtimaan paitsi Swinburnen ajattelun vahvuuksia ja heikkouksia myös kristillisen uskomisen luonnetta ja suhdetta tieteelliseen uskomiseen.
Subject: teologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record